Avondstudenten SPI in protest

Schoolleiding avond SPI zwijgt als het graf

Op de avondopleiding van het Surinaams Pedagogisch Instituut (SPI) is het onderwijsproces op 6 juli niet hervat. De examenstudenten zijn diep ontevreden hoe de schoolleiding omgaat met het opstarten van het onderwijs. Studenten melden aan lokale media dat noch het Onderwijsministerie noch de schoolleiding zich bekommert om het lot van de studenten. Zo is er reeds vastgesteld dat het examen op 20 juli van start gaat, zonder dat er in de periode dat er geen school was door Covid-19 voorbereidingen zijn getroffen om de studenten hiervoor klaar te stomen. Wat ook erbij komt kijken, is dat de studenten pas in november 2020 stage kunnen lopen.

“We zijn het oneens dat we pas in november stage lopen, omdat we dan uitgesloten zijn om in september aan een nieuwe opleiding deel te nemen. We hebben eerder geen leerstof meegekregen en dan kan je niet zeggen dat we 20 juli examen hebben en dat we naar school moeten komen om te herhalen. Zo werkt het niet. We hebben begeleiding nodig”, schetst een student de situatie. Een andere student, die last heeft van kortademigheid, vraagt zich af hoe de lessen te volgen met een mondkapje. Er zijn tal van zaken waar er geen rekening mee is gehouden.

“We worden hier gedupeerd”, doet een student uit de doeken. Vandaag, 8 juli, is er een repetitie/tentamen ingeroosterd. “Woensdag komen we geen tentamens maken. Als we woensdag geen oplossing krijgen, dan gaan we gezamenlijk naar de Kaffiludistraat. We willen op school komen, maar niet onder deze omstandigheden. We zijn moe!” De schoolleiding heeft voor de media geen antwoord op wat zich afspeelt op het avond SPI.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: