WHO-evaluatie van de richtlijnen voor verspreiding van het coronavirus via de lucht

De Wereldgezondheidsorganisatie bekijkt het bewijs van meer dan 200 wetenschappers die waarschuwen dat microscopische deeltjes van het coronavirus lange tijd in de lucht kunnen hangen en zich tientallen meters kunnen verspreiden.

De WHO zegt dat SARS-CoV-2, het virus dat Covid-19 veroorzaakt, zich voornamelijk verspreidt via kleine druppeltjes die uit de neus en de mond van een besmette persoon worden uitgestoten en snel naar de grond zakken, volgens Reuters.

Maar in een open brief aan het in Genève gevestigde agentschap, die op maandag in het Klinische Dagboek van Besmettelijke Ziekten wordt gepubliceerd, schetsten 239 wetenschappers in 32 landen bewijsmateriaal dat volgens hen zwevende virusdeeltjes mensen kunnen besmetten die ze inademen.

Omdat die kleinere deeltjes in de lucht kunnen blijven hangen, dringen de wetenschappers er bij de WHO op aan om haar richtlijnen bij te werken.

Hoe vaak het coronavirus zich via de lucht of de aërosolroute kan verspreiden – in tegenstelling tot grotere druppels in hoesten en niezen – is niet duidelijk.

Elke verandering in de beoordeling door de WHO van het risico van overdracht kan van invloed zijn op haar huidige advies om 1 meter (3,3 voet) van de fysieke afstand te houden. Regeringen, die afhankelijk zijn van het agentschap voor de begeleiding van het beleid, kunnen ook de volksgezondheidsmaatregelen die gericht zijn op het beteugelen van de verspreiding van het virus moeten aanpassen, aldus Reuters.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: