Politieke hebzucht of landsbelang?

De nieuwe politieke wind die anno 2020 in Suriname zal waaien, moet niet een zijn, waarbij de belangen van bepaalde personen, loyalisten en/of van sponsoren moeten worden behartigd.

In geen geval moet er sprake  zijn van belangen van een aantal personen, die als bijen om de honingpot rond zwermen en die gevoed moeten worden.

De toekomst van het volk dient centraal te staan en niet de belangen van politici. Dit moet wel duidelijk zijn gesteld, aangezien het volk hun in de positie heeft geplaatst om het lands- en het      volksbelang te behartigen.

Aangetekend zij, dat alhoewel de VHP numeriek de grootste partij is, het nu toch wel blijkt dat ABOP de machtigste partij binnen het geheel is. Zij bepaalt immers de eventuele voortgang van deze regering.

De thans heersende ontevredenheid binnen de oranje partij spreekt boekdelen.

Men is de mening toegedaan, dat er gestemd is voor integer bestuur met versterkte instituten en niet om eigen posities / belangen te behartigen.

Dezerzijds wordt de noodzaak benadrukt om een goede en juiste start te maken, eer men overgaat tot verdere onderhandelingen en het verdelen van topposities.

Een gedegen beleidsplan, de doelstellingen van de diverse instituten en departementen moesten allereerst  worden opgesteld, voordat men zou overgaan tot het ondertekenen van een eventuele samenwerking.  Dit is mede de oorzaak van de vele teleurstellingen binnen de gelederen van enkele partijen, die de nieuwe regering zullen vormen.

Het mag geenszins de bedoeling zijn om regeermacht te verwerven door een subtiele vorm van chantage uit te oefenen en te blijven eisen, terwijl er een samenwerkingsovereenkomst reeds getekend is en er bindende afspraken zijn gemaakt.  Een vorm van een z.g. dubbele bodempolitiek, waarbij men een dubbele agenda heeft, moet niet de boventoon voeren.

Het is zeer zeker niet goed te praten dat alhoewel men zwart op wit voor een samenwerkingsverband heeft getekend, de ABOP kort daarna met andere eisen en voorwaarden voor de dag komt. Wie weet wat men nog in petto heeft ! In dat geval moet het de druppel zijn, die de emmer moet laten overlopen.

De essentiële dingen moeten wij niet uit het oog verliezen en aangezien Suriname haast op elk gebied achteruit is gegaan, dienen  behalve de burgers i.h.b. de leiders en politici hun mentaliteit  te veranderen en dit verder uit te dragen. Wij moeten de eenheid, zelf realisatie en onderlinge verbondenheid niet uit het oog verliezen en de inzet van elke rechtgeaarde Surinamer is hierbij een vereiste.

Een ieder moet doordrongen zijn van het feit dat alle leiders en leidinggevenden zich ervan  bewust moeten zijn, dat zij daar geplaatst zijn om het lands- en het volksbelang te dienen en niet het eigen-, groeps- of partijbelang.

Wat thans heel belangrijk is en de hoogste prioriteit geniet, is de opbouw van het land en niet te blijven pleiten voor eigen posities.

Vergeet niet dat politieke hebzucht vaak ook leidt tot politieke dood !

Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: