Bezorgde ouders over heropenstelling scholen

“Hoe was het vandaag op school?”, vraagt een moeder bezorgd aan haar zoon wanneer ze deze na schooltijd spreekt. De jongen zit op het glo. “Hebben ze jullie temperatuur gemeten?” “Nee?” “O, dus ze hebben geen temperatuurmeters?”, stelt de moeder vast. “En moesten jullie tijdens de les jullie mondkapjes afdoen?” De kinderen mochten tijdens de les de mondkapjes afdoen. Regelmatig werden hun handen ontsmet door de school. Per lokaal zaten op deze school 10 kinderen, in totaal zaten er 30 kinderen verdeeld over 3 klassen. 

De moeder maakte zich druk, vertelt ze, omdat ze de indruk had dat veel zaken nog niet ‘in place’ waren, maar volgens het verslag van haar zoon, na deze eerste schooldag, is ze redelijk gerust. Een andere bezorgde ouder merkt op dat hij zich vooraf persoonlijk wilde oriënteren of alles wel goed was geregeld. Dit bleek volgens deze ouder niet mogelijk. De vos- school laat dat niet toe.

Niet getraind

“Mijn zorg is vooral erop gericht dat de ouders niet zelf mogen controleren of alles in orde is. Dat betekent dat de verantwoordelijkheid over de gezondheid van kinderen primair in handen is gelegd van derden. Leerkrachten zijn niet getraind om te waken over de gezondheid van kinderen, want ze volgen een pedagogische en geen gezondheidsopleiding.” De ouder zegt verder dat aangezien de situatie door het Coronavirus voor iedereen nieuw is, er voorafgaand aan de beslissing om kinderen naar school te sturen geen gedegen onderzoek is geweest, waardoor deze fase als een experimentele kan worden gezien. “En uit deze fase zal men leren wat goed en wat fout is gegaan, maar wanneer iets fout gaat dan gaat het fout met de kinderen van mensen”, zegt de man bezorgd. “De verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de kinderen is niet de verantwoordelijkheid van de scholen.” De man zegt dat leerkrachten nu worden opgezadeld met ‘verantwoordelijkheid, die buiten hun vakgebied valt’. De bezorgde ouder vraagt zich ook af of hoe leerkrachten in hun eigen omgeving omgaan met de dreiging van het Coronavirus.

Oplossingsvoorstel: gezondheidswerker

Voor een betere controle denkt de bezorgde ouder mee en stelt voor dat op alle scholen een gezondheidswerker wordt ingezet, gedurende het tijdstip dat de school open is. “Hierdoor is niet de leerkracht, maar de gezondheidswerker verantwoordelijk”, stelt de man, die zijn voorstel onderbouwt door te stellen dat de gezondheidswerker is getraind en weet wat hij of zij moet doen. “Zelfs medische studenten, die tot een bepaald niveau zijn opgeleid, zouden ingezet kunnen worden”, vult de vader aan.

Bellen

De man wijst er voor de volledigheid wel op dat het betreden van de school verboden is, maar dat ouders er wel op zijn gewezen dat de school gebeld kan worden voor zover die behoefte bestaat. “Maar ik wil wel zien wat er gebeurt, want het is mijn kind en niet van de schooldirecteur of van het ministerie.” Bovendien vraagt de man zich af waarom hij met de schoolleiding contact moet opnemen als hij de situatie ter plaatste niet zelf mag beoordelen. “Ze gaan toch tegen me zeggen dat alles goed is?”, vraagt de man retorisch.

Ouderochtend
Een andere zaak dat deze ouder graag zou willen zien, is dat er een ouderdag wordt georganiseerd, zodat ouders met de schoolleiding in gesprek kunnen gaan en zich ter plaatse kunnen oriënteren. “Een ouderochtend voordat de school begint zou een oplossing kunnen zijn, want dan zijn de ouders gerustgesteld”, aldus de bezorgde vader.

Inheemse dorpen ook bezorgd
Opmerkelijk blijken ook vanuit de inheemse dorpen geluiden van bezorgde ouders de redactie te bereiken. De ouders stellen dat zij hun kinderen maanden beschermd thuis hebben gehouden en willen hun kinderen nu niet zonder meer met alle risico’s van dien naar school sturen, vertelt de voorzitter van de Vids, Theo Jubitana. 

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: