Quarantaine en Ontslagbeleid aangepast

Op de reguliere persconferentie van het NCMT lichtte Dr Vrede het nieuwe ontslagbeleid van het team toe. Op 12 juni was er reeds een aanpassing van dit beleid vanwege nieuwe inzichten en de richtlijnen uit de internationale literatuur. Op 17 juni vond er een verdere vereenvoudiging plaats, maar die werd even aangehouden om te zien hoe het elders zou werken. Nu zijn we drie weken verder, en het blijkt dat het inderdaad werkt: er kwamen geen nieuwe infecties door ontslagen personen daaruit, en nu wordt er dus opnieuw naar gekeken, Er mogen geen risico’s zijn bij het ontslag, maar mensen mogen ook niet onnodig te lang vastgehouden worden. Als er ernstige klachten zijn bij de opname van een persoon, dan wordt die persoon langer vastgehouden, minstens tot de klachten wel drie dagen weg zijn. Bij milde klachten mag men na 7 dagen reeds ontslagen worden als er drie dagen achtereen geen klachten zijn geweest.

Toch wordt e.e.a. door de medici bepaald, omdat zij weten waar de grenzen liggen. Zij kennen de criteria. Het nieuwe ontslagbeleid gaat per dinsdag in.

Ook Ed Ijzerman, arts en microbioloog, sprak op de persconferentie. Met name besprak hij het openstellen van de scholen, en benadrukte nogmaals dat de voortschrijdende inzichten uit onder andere Europa aantonen dat het openen van scholen geen gevolgen heeft voor de verspreiding van het virus. Jongeren onder de 18 raken nauwelijks besmet, en dragen het virus ook zeer zeldzaam over. Om die reden is het geheel veilig de scholen te openen, weliswaar met inachtneming van de maatregelen en protocollen. Ook Dr Cleopatra Jessurun besprak kort dit zelfde vraagstuk, zeggende dat het pure getal van positieve besmettingen niet perse als een toename gezien moet worden. De besmettingen zijn in clusters die best onder controle zijn, en niet ad hoc verspreid. Er is een duidelijke daling van de curve te zien. De clusters zijn met name in het Oosten, bij dorpen en nederzettingen zoals Antonio do Brinco, en bij Rosebel, allemaal traceerbaar dus. Samenkomsten in grote ruimten, met inachtneming van social distancing, mondkapjes, handhygiëne en goede ventilatie zijn veilig, en dat is ook zo bij de scholen. In een dancing zijn deze maatregelen niet mogelijk, dus dat mag dan niet. 

Ook het Quarantaine beleid is nu aangepast. Van de bijkans 1000 repatrianten was er slechts 1 persoon besmet, de piek in Nederland is reeds voorbij, dus de kans dat een repatriant uit Nederland is bijzonder klein. Daarom worden de repatrianten op de vlucht van morgen naar de stad gebracht, waar ze na een korte screening meteen door hun mensen opgehaald mogen worden, en de vlucht later in de week met de KLM, daarvan mogen de passagiers meteen op Zanderij door hun mensen opgehaald worden.

Intussen is het aantal positieve gevallen gestegen van 594 naar 604, actieve gevallen afgenomen van 288 naar 275, 315 personen zijn genezen, dat is 23 meer dan gisteren, er liggen nog maar 5 in plaats van 6 mensen op de IC en in quarantaine zijn er nu 441 personen. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: