Diplomatiek missies kosten Suriname meer dan een half miljoen US$ per maand alleen aan salaris

Begrotingen van de vele ambassades en consulaten vormen de grootste pot op de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De begroting loopt in de miljoenen. Het gaat hierbij niet alleen om personele lasten, maar ook materiele kosten (zoals aanhuren van voertuigen), huur van de verschillende ambassade gebouwen en huur van de appartementen voor het personeel. Naast de personele kosten voor het daadwerkelijk aldaar werkend personeel, verplicht de staat Suriname zich ook om de wederhelft van de diplomaat een uitkering te geven, aangezien die niet mag werken in den vreemde. Alleen aan personele kosten is Suriname ongeveer US$550.000 maandelijks kwijt, waarbij de posten Washington (US$64.180), New York (US$ 46.000) en Amsterdam (Euro 50.000) de grootste trekkers zijn. Posten als Curaçao, Georgetown, Caracas, Miami. Brussel, Beijing, Jakarta, Havana, Belem kosten al gauw rond de US$ 20.000 tot 25.000 per maand.  De personele lasten voor Accra (Ghana) bedraagd Euro 31.051, terwijl niemand weet waarom die post in stand word gehouden. Cayenne kost met Euro 55.000 zelf meer dan New York, terwijl Brasilia goed is voor US$35.000 per maand. 

Los van deze maandelijkse personele lasten, moeten maandelijks de huur van de ambassades, consulaten en appartementen van het personeel worden betaald. Ook het onderhouden van voertuigen, tanken en wassen van voertuigen worden door de Surinaamse belastingbetaler betaald.

Voor 2020 is reeds SRD 36.255.337,09 goedgekeurd op de begroting. Hierbij moet rekening worden gehouden dat ambassades en consulaten voor het laatst in april 2020 hun personeelskosten en apparaatskosten hebben ontvangen van de staat Suriname. Over de maanden mei en juni is nog niets bekend.

De nieuwe regering neemt in ieder geval een behoorlijke kostenpost op zich, als zij al deze diplomatieke posten in stand wil houden. Van bepaalde posten als Curaçao, Jakarta, Belem, Parijs en Accra is de noodzaak van instandhouding niet eens bekend. In de afgelopen 10 jaren heeft de gemiddelde burger in Suriname niet eens geweten dat er een diplomatieke post is op Curaçao, Jakarta, Belem, Parijs en Accra.

Nu communicatie zo gemakkelijk is geworden, moet de noodzaak van diplomatieke missies onder een vergrootglas worden gezet. Diplomatieke missies waren noodzakelijk in de tijd dat overleg met landen en transport naar land moeizaam verliepen. Nu communicatie een telefoontje, een whatsapp of een zoom meeting verwijderd is, kunnen dergelijk dure posten zeker geschrapt worden van het budget.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: