VEAPS zegt volledige steun toe aan Ing. Prahlad Sewdien als minister LVV

In onderstaande brief aan dhr Chan Santokhi heeft de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) haar volledige ondersteuning toegezegd aan de kandidatuur van de heer Ing. Prahlad Sewdien als toekomstige minister van LVV

Aan: De Voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP)
T.a.v. De heer Chandrikapersad Santokhi

Saramacca, 05 Juli 2020

Betreft: Ondersteuning kandidatuur Ing. P. Sewdien als toekomstige minister van LVV

Geachte Voorzitter Santokhi,

De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS), behartigt de belangen van haar leden, namelijk: exporteurs van agrarische producten. De VEAPS is lid van de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA), waar samen met de aangesloten lid-organisaties uit de diverse subsectoren de belangen van de agrarische private sector wordt behartigd.

De VEAPS heeft met stijgende verbazing en afkeuring kennis genomen van de brief die het Vissers Collectief heeft gericht aan het bestuur van de VHP, waarbij een zware en onterechte aanval is gericht op de FSA en de kandidatuur van de gewezen voorzitter van de FSA de heer Ing. Prahlad Sewdien voor de eventuele functie van Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

Op dinsdag 23 juni 2020 had een delegatie van de VEAPS een zoommeeting met de leiders van de samenwerkende partijen VHP, ABOP, NPS & PL, respectievelijk de heren Chandrikapersad Santokhi, Ronny Brunswijk, Jerrel Pawiroredjo en Robert Soentik. Tijdens deze meeting heeft de VEAPS de contouren aangegeven ter ontwikkeling van de groenten- en fruitsector, gericht op de export. Het beleid dat uitgezet dient te worden hieromtrent eist een gedegen en kundige persoon met kennis en ervaring van de agrarische sector in de pubieke en private sfeer.

De VEAPS delegatie heeft tijdens de bespreking met de leiders aangegeven dat ze graag de heer Ing. Prahlad Sewdien wensen als de toekomstige minister van LVV. De brief van het Vissers Collectief dwingt de VEAPS om middels dit schrijven aan U, nogmaals kenbaar te maken dat de VEAPS haar volledige ondersteuning geeft aan de kandidatuur van de heer Ing. Prahlad Sewdien als toekomstige minister van LVV. We hopen dat met de heer Sewdien als minister, de exporteurs zich kunnen richten op hun “core business” en vertrouwen erop dat LVV en de overige ministeries en stakeholders hun taken uitvoeren conform hun taakstellingen, zodat de totale waardeketen van de groenten- en fruitsector versterkt wordt. Dit zal moeten leiden tot een proportionele vergroting van de productie en verhoging van de export, waarbij de verdiencapaciteit van Suriname toeneemt.

Tot slot wenst de VEAPS U succes toe in de rol die U zult vervullen in de nabije toekomst.

Met vriendelijke groet,

Dhr Umar Taus
(Voorzitter VEAPS)

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: