Agrarisch Collectief Saramacca: ‘Yu no kang pot krab’dagu fu luku fisi’

In navolging op het Visserscollectief zijn er ook andere organisaties die zich verzetten tegen een eventuele benoeming van Prahlad Sewdien tot de nieuwe minister van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV). Zo ook het Agrarisch Collectief Saramacca aangevoerd door voorzitter D. Kali en secretaris R. Doekhi. “Het volk heeft zijn stem uitgebracht op 25 mei 2020 en dat heeft het volk gedaan met heel veel vertrouwen in meneer Santokhi en de VHP. Wij als Agrarisch Collectief Saramacca vinden dat op LVV de afgelopen periode er geen geweldig beleid is geweest welke beantwoord heeft aan de aspiraties van de agrariër. Er is informatie dat Sewdien belangen heeft binnen de visserijsector, waardoor het onverantwoord zou zijn om hem dan op deze post te plaatsen. Hij heeft ook vrienden en vijanden binnen de sector. Dus yu no kang pot krab’dagu fu luku fisi. O gwe nanga deng”, zeggen de vertegenwoordigers van de organisatie aan Dagblad Suriname. Hoewel tot nu toe de leiding van de VHP formeel geen enkele namen van ministerskandidaten heeft bekendgemaakt en voorzitter Chan Santokhi gelekte namen tot nu toe typeert als ‘fake nieuws’, wordt er door al de belanghebbenden vallende onder LVV met argusogen gekeken naar de benoeming op dit departement. Over pakweg 2 weken zal de nieuwe regering aantreden, maar het Agrarisch Collectief Saramacca vindt dat agrariërs nog steeds in het duister tasten over wat betreft formele bekendmaking van ministerskandidaten. “Wij weten ook niet wat binnenkamers gebeurt, dus wij vinden het ook nodig om ook onze mening kenbaar te maken”, aldus de vertegenwoordigers van het Agrarisch Collectief Saramacca.

Belangenverstrengeling

Het Agrarisch Collectief Saramacca wil weten wat er zal gebeuren wanneer Sewdien of iemand soortgelijk als hem minister wordt. “Gaat zo een kandidaat die minister wordt afstand doen van zijn visvergunningen en zijn fabriek sluiten of niet? Hij kan ook iemand anders vragen om zijn bedrijf te runnen voor hem. Met welk oog zal hij kijken naar zijn bedrijf? Hoe zal zijn houding zijn naar vrienden, kennissen en vijanden in de sector? Overigens is het niet zo dat omdat je iets over de Visserijsector kent, je automatisch ook kennis hebt over de andere sectoren vallende onder het toezicht van LVV. Trouwens, Sewdien is met een partijtopper gesignaleerd op een jacht van een andere vishandelaar die behoorlijke grip heeft op de vissector. Het gaat om een Chinees. Daarom waarschuwen we dat de VHP een blunder maakt. Na vijf jaren regering Santokhi moeten we kunnen zeggen dat de visserijsector gegroeid is naar 80 tot 90 miljoen US dollars”, stellen Doekhi en Kali. Benadrukt wordt dat zij in geen geval de intentie hebben om Sewdien te bekladden.

Beloftes in Saramacca niet waargemaakt

Beweerd wordt dat Sewdien ongeveer 2 jaren terug ook op Saramacca beloofd heeft voor goedkoop kapitaal te zorgen tijdens de regering Bouterse-Adhin. “Nu zijn wij die 2 jaartjes verder en de mensen hebben niks gehad. Hij heeft zijn beloftes niet kunnen waarmaken. Bij ons komt het over als een stukje misleiding. Hoe kunnen wij zo iemand vertrouwen? De mensen die dus het finale besluit gaan nemen binnen de VHP, zullen dan op deze zaken moeten letten. Wij willen een minister daar hebben die een stonfutu VHP’er is en geen belangen in de sector heeft”, aldus het Agrarisch Collectief Saramacca. Zij stellen voor om liever uit te kijken naar een jongere minister, omdat er genoeg academici binnen de partij zijn die aan het profiel van LVV-minister voldoen.

Geen reactie Sewdien

Pogingen van Dagblad Suriname om een reactie van Sewdien los te krijgen rondom de vele beschuldigingen en zijn mogelijke kandidatuur mochten echter niet baten. Na herhaaldelijk bellen, werd de telefoon toch niet beantwoord.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: