Resultaten Laatste Peilingen

Peiling1: De “Kaalplukwet”

————————————————————————————————————-

De facto en de jure bestaat er reeds een “kaalplukwet”: de wet van 24 september 2017, houdende regels inzake preventie en bestrijding van corruptie en instelling van een Anti-corruptie Commissie, alsmede wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Decreet Uitgifte Domein-grond (Anti-corruptiewet). 

Daarin staat in artikel 14 en 15 onder andere:

Onverminderd het bepaalde in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht, kan de Procureur-generaal, in geval van een strafbaar feit betreffende enige vorm van corruptie en indien er redelijke gronden bestaan tot de oplegging van verbeurdverklaring of van de maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel of in geval van een vordering tot teruggave als bedoeld in artikel 15, ten aanzien van de betrokkene onmiddellijk beslag doenleggen op zijn vermogen of vermogens bestand delen.

De vraag is eigenlijk of de wet strenger uitgevoerd of inhoud gegeven moet worden, zodat een overheid correct kan optreden inzake oneigenlijk wederrechtelijk verkregen voordeel/corruptie. 

Wij legden onze lezers deze vraag voor, en er stemden 1788 personen. 97% van onze lezers (1736 personen) vindt de kaalplukwet zeer belangrijk, en slechts 3% of 52 personen vonden om de ene of andere reden niet dat de wet ingevoerd of toegepast moet worden. De meeste stemmen gelden, zeggen we populair, dus: terughalen, alles dat oneigenlijk verkregen is bij politici!

Peiling 2: Overheidsapparaat saneren met afkoopregeling ambtenaren?

—————————————————————————————————————

Dat was onze tweede peiling de laatste dagen: of men het overheidsapparaat moet saneren en daarbij gebruikmaken van een zogenaamde afkoopregeling voor de “overtollige” ambtenaren. Een onderwerp dat al een mensenleven lang besproken wordt in Suriname, maar waar niemand, geen enkele regering, ooit zijn vingers aan heeft durven branden, ofschoon een ieder weet dat het “eigenlijk” noodzakelijk is.

We vroegen het onze lezers, en 1765 personen brachten hun stem uit. Maar liefst 85% vindt dat dit een prima idee is, dat saneren dus, dat zijn er toch 1509 stemmen, terwijl 15% of 256 mensen saneren van het overheidsapparaat niet zo zien zitten. Wat denkt u zelf?

Peiling 3: Ons Kiesstelsel wijzigen?

————————————————————————————————————

Zoals zaken al heel lang zijn, klagen best veel mensen over ons kiesstelsel. In het huidige stelsel staat het aantal uitgebrachte stemmen dat een partij gehaald heeft niet in verhouding tot het aantal verkregen zetels. De NPS kreeg 32.000 stemmen, maar dat leverde maar drie zetels op, terwijl de ABOP met 25.500 stemmen acht zetels kreeg.Dat komt omdat elk district een eigen kiesdeler heeft, dus: hoeveel stemmen je nodig hebt om een zetel in DNA te bemachtigen.

Vreemd is, dat deze discussie bij elke verkiezing weer oplaait, maar daarna wegvaagt, en niemand er wat mee doet. In een stelsel van landelijke evenredigheid, one man one vote, zou er een gelijke kiesdeler voor het hele land zijn, en zou je aantal zetels dus evenredig zijn aan het aantal landelijk behaalde stemmen. Maar, zo eenvoudig is dat niet want: het is niet in een ieders voordeel, dus: het blijft maar zo. Durft de nieuwe DNA een voorstel in te dienen tot wijziging?

In ieder geval vindt 93% van onze lezers, 1734 van de 1868 stemmen, dat ons kiesstelsel nu eindelijk gewijzigd moet worden. 7%, minder dan een tiende dus met 134 stemmen, wil het huidig kiesstelsel behouden. Als deze peiling het voor het zeggen had, dan: juist ja, werd ons kiesstelsel zo snel als mogelijk gewijzigd!

Blijf onze peilingen volgen en meedoen op www.dbsuriname.sr, de stem van het volk

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: