Bijzonder Visum voor 65-plussers van Surinaamse Afkomst

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken maakt bekend dat per ingang van 1 juli 2020, vreemdelingen behorende tot de categorie “Vreemdelingen van Surinaamse Afkomst”, die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, in Suriname zijn geboren en thans over een andere nationaliteit dan de Surinaamse beschikken in aanmerking kunnen komen voor het Bijzonder Visum. Voorgaande maatregel zal van toepassing zijn op de wettelijke echtgeno(o)t(e) van voornoemden, die naar Suriname wensen af te reizen met als doel; toerisme, vakantie en familiebezoek.

De introductie van het Bijzonder Visum voor 65-plussers van Surinaamse Afkomst dient geplaatst te worden tegen het licht van verdere facilitering van de Surinaamse Diaspora gemeenschap en de verdere versoepeling van het personenverkeer naar Suriname.

Middels het verstrekken van het Bijzonder Visum, wordt de diasporagemeenschap onder andere ook in staat gesteld een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van Suriname middels kennis, expertise of anderzijds. Het voorgaande in overweging nemende, wordt indachtig de bijdrage, die de personen van Surinaamse Afkomst in diaspora aan de economische, sociaal-culturele ontwikkeling leveren, meer in het bijzonder, het verder faciliteren van het personenverkeer van deze gemeenschap naar de Republiek Suriname middels het verstrekken van het Bijzonder Visum voor onbepaalde tijd, met een maximale verblijfsduur van 90 dagen.

Het Ministerie benadrukt dat middels deze maatregel, invulling gegeven wordt aan de jaarrede van de President van de Republiek Suriname.

Het Bijzonder visum kan worden aangevraagd bij de dichtstbijzijnde vertegenwoordiging van de Republiek Suriname in het buitenland, uiterlijk 3 werkdagen vóór de voorgenomen vertrekdatum.  De aanvraag moet voorzien zijn van:

  1. Kopie van de bio-page van het geldig paspoort;
  2. Kopie vliegschema;
  3. Kopie van de huwelijksakte voor de wettelijke partner, die niet geboren is in Suriname.

Voor het Bijzonder Visum zullen administratiekosten in rekening worden gebracht van Euro 20,- of USD.20,-

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: