PERSBERICHT FSA:

REACTIE FSA OP DE LAFFE AANVAL VAN HET VISSERS COLLECTIEF

De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) heeft op woensdag 1 juli 2020 diep geschokt notie genomen van de flagrante wijze waarop het Vissers Collectief, het harmoniemodel dat de FSA nastreeft met al haar aangesloten organisaties, heeft geschonden.

Het FSA-bestuur werd geconfronteerd met een mediabericht van het Vissers Collectief, getiteld “draagvlak kandidaat minister LVV”, gericht aan het bestuur van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP). In het bericht worden de FSA en haar gewezen voorzitter Ing. Prahlad Sewdien op een onbehoorlijke en onterechte wijze neergezet d.m.v onwaarheden en valse immorele aantijgingen. Het is zeer teleurstellend dat een lid-organisatie van de FSA haar gevoelens niet eerst geuit heeft binnen het FSA bestuur, maar zich wendt tot het bestuur van de VHP en via de pers de samenleving voedt met leugens.

De FSA is een paraplu-organisatie, waar 14 organisaties van de diverse agrarische sub-sectoren lid van zijn. De Federatie staat in de voorlinie ter behartiging van de belangen van haar lid-organisaties en van degenen actief in de agrarische sector. Het zou van respect getuigen als het Vissers Collectief de samenleving oprecht zou hebben geïnformeerd over de rol en verantwoordelijkheid die de FSA heeft genomen bij het behartigen van met name, de belangen van het Vissers Collectief.

Belangrijk om in herinnering te brengen zijn de inspanning van de FSA bij het verdrijven van de Chinese trawlers uit de Surinaamse wateren. Naast het feit dat de FSA mede uit eigen middelen de diverse rechtszaken gevoerd heeft tegen het toelaten van de Chinese Trawlersin onze wateren, heeft zij eveneens bewerkstelligd dat de President van de Republiek Suriname op 19 april 2019 (Goede Vrijdag) tijdens een marathonsessie, van 11.00 tot 19.00 uur, met de vissers de perikelen rondom de trawlers omstandig heeft laten informeren.
De President heeft na de stakeholders gehoord te hebben het besluit genomen dat de Chinese trawlers de Surinaamse wateren moeten verlaten. Een overwinning voor de FSA in het voordeel en ter bescherming van de sector en haar lid-organisaties, waaronder het Vissers Collectief.

De FSA eist van het Vissers Collectief haar beweringen m.b.t de FSA in de brief naar het bestuur van de VHP, met bewijzen en documenten te staven, zoniet de gedane valse en ongefundeerde aantijgingen omtrent de FSA publiekelijk te rectificeren. Indien dit uitblijft zal het bestuur van de FSA genoodzaakt zijn om juridische stappen te ondernemen tegen het Vissers Collectief. Als het Vissers Collectief uit de FSA wenst te treden, zoals aangegeven in haar brief, zijn ze vrij dit te doen. Immers de FSA zal zelf stappen hiertoe ondernemen.

De FSA bedrijft geen politiek, maar behoort tot het maatschappelijk middenveld en behartigt de belangen van de private entiteiten actief in de agrarische sector.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: