Nieuwe regering gaat dubieuze schulden onderzoeken

Plan voor terugbetaling/herschikking schulden op komst

De aankomende VHP, Abop, NPS en PL-regering zal naar wat Dagblad Suriname verneemt niet lang na haar aantreden alle dubieuze schulden, gemaakt door de regeringen van president Desi Bouterse, onder een vergrootglas plaatsen. Daarnaast zal een onderzoek komen naar de rechtmatigheid van al de schulden, die tussen 2010 en 2020 zijn gesloten. Bronnen vertellen aan de krant dat na een periode van crisisbeheersing direct een start gemaakt zal worden met de inventarisatie van de schuldpositie van de overheid. De officiële staatsschuld volgens het Bureau voor de Staatsschuld staat op dit moment op SRD 27 miljard, wat volgens de coalitieleiders niet te dragen is. De schuldenlast zal daarom geleidelijk verlaagd worden naar de internationale norm van 60% BBP. Met behulp van deskundigen zal ook een plan voor betaling dan wel  herschikking  van de schulden worden opgesteld en uitgevoerd. Op dit moment heeft het land al enorme problemen met het aflossen van rentebetalingen. In de periode van crisisbeheersing zal op de meest korte termijn het vertrouwen in de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en het financieel systeem hersteld worden.

Breedste schouders gaan zwaarste lasten dragen

De nieuwe coalitie heeft ook het voornemen om de overheidsbegroting aan een strikte evaluatie te onderwerpen om zo onnodige uitgaven te voorkomen en meer inkomsten te genereren. Het begrotingstekort, dat gelijk is aan 23% van het BBP, vindt zij onacceptabel hoog, aangezien de norm 3% is. Bij herziening van de belastingen en het treffen van inkomstenverhogende maatregelen zal elke verdiener zijn of haar bijdrage moeten leveren. Hierdoor zullen niet alleen de loontrekkers belasting betalen. Benadrukt wordt vooral dat hierbij de breedste schouders de zwaarste lasten zullen dragen.

Sociaal pakket van maatregelen

In dezelfde periode zal de economie een herstart krijgen. Hiermee is het de bedoeling om de negatieve effecten van de Covid-19 lockdown aan te pakken door in overleg met het bedrijfsleven en andere relevante actoren te gaan. Hierbij zal tevens een sociaal pakket van maatregelen getroffen worden, waaronder basisvoorzieningen in voedsel en medische zorg om de verarming van personen, groepen en sectoren tegen te gaan. Voor de personen en kansarme groepen die onder de armoedegrens zijn geraakt, waaronder ouderen, alleenstaanden, mensen met een beperking, werklozen en grote gezinnen, zal dit geschieden in de vorm van een tijdelijk sociaal vangnet.

Hoofdrol particuliere sector

Het economische beleid zal na de fase van crisisbeheersing gericht worden op meer economische groei, diversificatie van de economie en meer werkgelegenheid. De aandacht door de nieuwe coalitie wordt daarom gevestigd op onder meer toerisme, ICT-diensten en de ontwikkeling van micro- midden- en kleinbedrijven, in het bijzonder ook in districten en binnenland. In de productie van goederen en diensten zal de particuliere sector de hoofdrol hebben.

Transformatie kleinschalige en illegale goudwinning

Ook in de goudsector, waar illegalen al jaren een groot probleem zijn en geen enkele regering tot nu toe ordening in heeft kunnen brengen, komt er verandering. Zo zullen de kleinschalige goudwinning en illegale goudwinning getransformeerd worden naar meer duurzame en veilige inkomsten- en werkgelegenheidsbronnen, waarbij de veroorzaakte schade aan de natuur ook hersteld zal worden.

Privatisering staatsbedrijven

Waar nodig en mogelijk zal de nieuwe regering er ook niet voor schromen om staatsbedrijven te privatiseren. De VHP, Abop, NPS en PL zijn van mening dat veel staatsbedrijven in niet-strategische goederen en diensten de belastingbetaler jaarlijks handenvol geld kosten, terwijl particulieren die taken veel beter en goedkoper zouden kunnen uitvoeren. Gedacht wordt aan goede public-private partnerschap. De dialoog tussen regering, het bedrijfsleven, de vakbeweging en andere functionele groepen is belangrijk, waarbij de instituten zoals de Sociaal Economische Raad, het Suriname Business Forum en het Arbeidsadvies College versterkt zullen worden.

Public-private partnerschap

Het public-private partnerschap moet leiden tot een goede bemensing van vitale instituten voor de productie, tot het gemakkelijker opzetten van bedrijven, tot een verbeterd investeringsklimaat voor zowel lokale als buitenlandse investeerders, tot het identificeren van de groeisectoren en ondersteunend beleid hiervoor, en waar nodig tot aanpassing van de wetgeving. Reeds in de eerste fase zal de nieuwe regering extra aandacht schenken aan de versterking van Micro, Kleine en Middelgrote Ondernemingen (MKMO). Ook de mensen die ‘dosi’ en ‘worst’ verkopen moeten volgens hen hun bedrijfjes uit kunnen breiden, omdat zij ook van groot belang zijn voor de werkgelegenheid.

Evenwichtige verdeling inkomsten uit goud, olie en gas

De nieuwe olie- en gassector zal mede vanuit de optiek van energievoorziening en de opzet van petrochemische industrieën op basis van olie en/of gas als grondstof ontwikkeld worden om voor langere termijn bij te dragen aan duurzame verhoging van welvaart en welzijn. De inkomsten uit goud, olie en gas zullen op evenwichtige wijze verdeeld worden over de huidige generatie en toekomstige generaties. De nieuwe regering heeft ook het voornemen om het spaar- en stabilisatiefonds eindelijk te implementeren en ook andere fondsen op te zetten om de directe noden van het volk te verlichten. Deze sector zal vallen onder het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, dat is toegewezen aan de Abop.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: