Nieuw academisch jaar universiteit begint op 1 november

Zekere mate van versoepeling maatregelen

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdekUS) heeft in een circulaire versoepeling van maatregelen bekendgemaakt. “In het kader van het besluit van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur tot herstart van het onderwijsproces ingaande 06 juli 2020, heeft het Bestuur van de Universiteit aan het begin van deze week een bespreking gehad met de decanen van de faculteiten. Tijdens deze bespreking is in gemeen overleg besloten over te gaan tot een zekere mate van versoepeling van de eerder genomen maatregelen vanwege de Covid-19 uitbraak in Suriname.”

Besluiten

De faculteiten zullen elk een aangepast jaarprogramma ter afronding van het academisch jaar 2019/2020 opstellen voor de periode 01 juli – 17 augustus 2020 en 01 september – 31 oktober 2020. Dit aangepast jaarprogramma zal door die faculteitleiding in de komende week met de studenten en het personeel worden gecommuniceerd. Het afstandsonderwijs zal zolang het gevaar van besmetting niet is afgenomen, worden voortgezet. Het fysiek onderwijs, inclusief practica, is in kleine groepen toegestaan met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen, die in een protocol zullen worden vastgelegd. Het afstuderen, zowel online als fysiek, is toegestaan met inachtneming van de richtlijnen van de examencommissies en de veiligheids- en hygiënemaatregelen. Vooruitlopend op de versoepeling is het Bureau van de Universiteit de vorige week gestart met een grote schoonmaak van de universiteitscampus. Gisteren is het Bureau van de Universiteit ook gestart met de schoonmaak van de onderwijsfaciliteiten en aan de leidinggevenden wordt gevraagd hierover contact op te nemen met het hoofd Algemene Zaken. Het technisch- en administratief personeel wordt voorlopig conform een aangepast werkrooster en met inachtneming van een veiligheids- en hygiëneprotocol ingezet.

Nieuw academisch jaar begint op 1 november

Voorts is besloten dat voor dit academisch jaar de vakantieperiode is ingepland voor de periode 17- 31 augustus 2020. Hierover zal met de bonden Tapu, BPMWI en CWO nog contact worden opgenomen.  Het nieuw academisch jaar zal ingaan op 01 november 2020 in plaats van 01 oktober 2020.  De invoering van een uniforme jaarkalender wordt voor het academisch jaar 2020/2021 aangehouden.  Het MWI en het Celos zullen, conform een aangepast werkrooster en een veiligheids- en hygiëneprotocol, de werkzaamheden eveneens per 06 juli 2020 opstarten.

Deze mededelingen zijn gedaan door de voorzitter van het bestuur van de universiteit, dr. R. Jagdew.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: