Anand Biharie: “Er is veel wantrouwen; Frangie moet kasreservecontract openbaren”

De econoom Anand Bihari is van mening dat Eblein Frangie, voorzitter van de bankiersvereniging tevens directeur van Finabank, het kasreservecontract moet openbaren. De kwestie rondom de vrijwaringsclausule heeft veel stof doen opwaaien. Frangie heeft steevast ontkend dat de banken in hun individueel contract met de Centrale Bank van Suriname (CBvS) de vrijwaringsclausule hebben gehandhaafd. Uit documentatie van Dagblad Suriname blijkt dat het statement van Frangie geen zuivere koffie is. Zo staat het zwart op wit dat Finabank geen civielrechtelijke acties zal ondernemen tegen CBvS betreffende het oneigenlijk gebruik c.q. verduistering van de US$ 200 miljoen aan kasreserve.

“Er is veel wantrouwen. Het publiek is er niet over te spreken. Meneer Frangie wil ons geruststellen dat hij een gedegen beheerscontract ditmaal heeft afgesloten met de CBvS. Alleen zou ik aanbevelen dat meneer Frangie ditmaal openheid van zaken geeft”, zegt Bihari in gesprek met Dagblad Suriname. Hij accentueert dat Frangie dit niet kan ontlopen, wil hij het vertrouwen van de samenleving terugwinnen. Frangie had namelijk beloofd dat hij het geld zou bewaken, daar is uiteindelijk weinig van terechtgekomen.

Bihari attendeert erop dat Frangie in januari van het huidig jaar had meegedeeld dat de valutakasreserve onrechtmatig gebruikt is. “En nu verrast meneer Frangie ons met de vrijwaringsclausule.” De econoom is zich ervan bewust dat interne aangelegenheden niet op straat gelegd worden, echter is in dit specifiek geval sprake van zeer bijzondere omstandigheden. “Het vertrouwen van de burger is ernstig geschaad. Waarom moet men dan bezwaar hebben om het contract te openbaren?”, aldus Biharie.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: