Gado miri e`mara fini

Binnenkort zal de overdracht plaatsvinden van de regering Bouterse naar de nieuwe regering. De lijdensweg van het volk was lang en pijnlijk maar daar komt hopelijk nu een einde aan. Mijn oma zou zeggen, ‘geduld wordt beloond meisje, Gado miri e`mara fini.’  Alle hoop is gevestigd op de nieuwe combinatie van vier. Ik hoop dat er zegen op zal rusten. Ook ben ik blij dat niet een politieke partij meer de alleenheerschappij krijgt. We hebben allen kunnen zien hoe fataal dat was voor het land. De macht was de NDP-regering naar het hoofd gestegen en daardoor hebben ze vele fatale beslissingen genomen en het land zo te gronde gericht. Ik hoorde laatst een advocaat uitleg geven op de televisie over de taken en de grote verantwoordelijkheid die rust op de DNA. Door deze uitleg werd duidelijk dat deze zittende regering tijdens de hele regeerperiode alle afgelegde eden en beloften aan hun laars hebben gelapt. Ik hoop dat de nieuwe regering het goede voorbeeld zal geven, zijn beloften zal nakomen en zijn verantwoordelijkheden zal dragen. Ook ben ik blij dat ze de kans hebben gekregen om een combinatie te vormen zonder de NDP daar de NDP heeft bewezen geen hart te hebben voor land en volk. De taak die ze te wachten staat zal zwaar zijn en ik vermoed dat de financiële situatie nog erger zal zijn dan men denkt. De staatsschuld is enorm, vooral door schulden die zijn aangegaan met China. De nieuwe regering moet stevig in zijn schoenen staan om dit te kunnen aanpakken. Het wordt een opruimwerk waar een nieuwe regering zich niet populair mee zal maken. Het zal veel offers van het volk vragen. Naast de aanpak van de armoede en de economische crisis staan er nog meer belangrijke taken te wachten. Ze zullen het vertrouwen van het volk moeten herwinnen, weer fatsoen, normen en waarden in de samenleving moeten brengen, eenheid moeten scheppen en de mensen leren om, ondanks verschillende standpunten, toch met respect met elkaar om te gaan. Deze leiders moeten beseffen dat het niet gaat om ‘ai ik heb gewonnen, mi jagi Bouterse’ maar om wat ze samen voor het volk kunnen doen in samenwerking met andere landen. Bouterse heeft Suriname negatief op de kaart gezet door corrupte leiders uit andere landen het land binnen te halen. Die kwamen niet om te helpen of samen te werken, maar om het land leeg te roven. Fatsoenlijke landen komen om samen te werken en op te bouwen.

Het is ons allen bekend dat de vertrekkende regering wanbeleid heeft gevoerd, schulden en chaos heeft achtergelaten en het land heeft vergiftigd met vriendjespolitiek en corruptie. In plaats van zich te schamen en zich terug te trekken, deed Bouterse er alles aan om toch aan de macht te blijven. Naast het voortzetten van zijn regering, had hij ook een persoonlijk belang bij het winnen van de verkiezingen. Hij werd namelijk tot 20 jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij de in 1982 gepleegde decembermoorden. Door zijn immuniteit hoefde hij als zittende president de gevangenis niet in. Als hij echter de verkiezingen verloor kon hij alsnog de gevangenis in. Het volk kon er dus op rekenen dat hij niet eerlijk de verkiezingen zou ingaan. Ze hoefde slechts af te wachten welke trucs hij zou toepassen om te winnen. Zelfs toen hij geen president was, heeft hij het volk weten te domineren dus was men benieuwd wat hij nu zou doen. Doordat hij al jarenlang cadeaus en geld uitdeelt aan het arme volk, zou hij kunnen rekenen op een loyale achterban van arme mensen. Het is namelijk heel moeilijk om deze groep ervan te overtuigen dat ze hierdoor juist afhankelijk van hem blijven. Ook hebben veel mensen zich door hem kunnen verrijken dus op steun uit de rijke hoek kon hij ook rekenen. Door de corona uitbraak, zouden vele ouderen niet kunnen stemmen. Dit zou in het voordeel van Bouterse kunnen werken daar veel jongeren op hem stemmen. Daarnaast kon men erop rekenen dat hij pogingen zou doen om te frauderen (Coronie). Dit alles maakte de kans dat hij in het zadel zou blijven heel groot en daarom speelden velen met de gedachte om Suriname te verlaten als Bouterse zou winnen. De vreugde en opluchting was daarom groot toen de zittende regering was weggestemd. Het enige wat de vertrekkende regering hoefde te doen, was zich bij het volk voor hun wanbeleid te verontschuldigen en dan vertrekken. Jammer genoeg hebben ze dat tot nu toe niet gedaan. Tot nu toe heeft het volk geen woord van verontschuldiging gehoord. Ook daar heeft het volk zich in berust omdat het weet dat het er niet in zit, zo is nu eenmaal de aard van het beestje. Niet elk mens heeft het fatsoen en vooral de moed om sorry te zeggen voor gemaakte fouten. Het is een kwestie van opvoeding.  

Elke vertrekkende regering heeft de taak om het werk door te spreken en goed over te dragen. Het streven is om geen rotzooi achter te laten voor de opvolger maar alles netjes af te ronden. Alleen zo kan je met opgeheven hoofd vertrekken en rekenen op respect. Laten we hopen dat de vertrekkende regering het fatsoen zal hebben om correct te handelen en niet last minute nog schulden gaat maken of mensen benoemen of in rang te bevorderen.

Ik heb altijd gedacht dat dit soort taferelen een ver van mijn bed show waren. Alleen in andere landen wordt er gefraudeerd, is corrupt gedrag schering en inslag en verrijken leiders zich over de ruggen van het volk. Deze regering heeft me echter ruw wakker geschud. Het is de enige regering die zoveel rotzooi over Suriname heeft uitgestort. Het is de enige regering waarvoor elke Surinamer zich diep heeft geschaamd. De mensen die de aftredende regering hebben vertegenwoordigd, moeten zich diep schamen dat ze Suriname dit stigma hebben bezorgd. Er was geen respect voor niets en niemand. Een lid van dit beschamende team gaf zich zelfs op zondag uit voor dominee en stond op de kansel te preken over goed en kwaad, terwijl hij de rest van de week vrolijk meedeed aan rotzooi creëren en wanbeleid. Hij heeft het ambt van dominee met zijn gedrag besmeurd. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het volk hieruit zijn lesje heeft geleerd en de mensen die het volk gaan vertegenwoordigen, eerst zullen worden doorgelicht,  alvorens hen zo’n bevoorrechte positie toe te vertrouwen. Ik hoop dat de komende DNA zijn beloften serieus zal nemen en de combinatie van vier Suriname weer op de rails zal zetten.

“Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: