Voordrachten VHP voor de Nationale Assemblee goedgekeurd 

Op zondag 28 juni 2020 is het dagelijks bestuur van de Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) in vergadering bijeengekomen. Op deze vergadering van het dagelijks bestuur van de VHP zijn definitieve besluiten genomen over de invulling van functies in de Nationale Assemblee.

Met het mandaat van het hoofbestuur van de VHP en na uitvoerig en goed overleg met de heer Ronni Brunswijk, zijn besluiten genomen over de invulling van de functie van fractieleider van de coalitie. De heer Asiskumar Gajadien, lid van DNA, is bereid gevonden de functie van fractieleider van de coalitie op zich te nemen.

Voorts is unaniem besloten dat het lid van de Nationale Assemblee, de heer Dew Sharman als enige kandidaat voor de functie van ondervoorzitter van de Nationale Assemblee door de gezamenlijke coalitie zal worden voorgedragen. De VHP kijkt uit naar een unanieme verkiezing van de heer Dew Sharman als ondervoorzitter van DNA. Mevrouw Krishna Mathoera was getipt voor de functie van vice-voorzitter van DNA maar heeft aangegeven geen belangstelling te hebben voor deze functie. 

De VHP is ervan overtuigd dat met deze invulling en de voordrachten de partij op een constructieve, maar kritische wijze, voort zal gaan een positieve bijdrage te leveren aan het parlementaire werk in de vertegenwoordiging van het Volk van Suriname.

Chan Santokhi

Voorzitter VHP

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: