Suriname heeft gekozen voor betere leiders

De verkiezingsuitslag is op vrijdag 19 juni 2020 door het OKB bindend verklaard. Het is ongekend in de Surinaamse politieke geschiedenis dat de VHP, die alleen de verkiezingen is ingegaan, gegroeid is van 8 naar 20 zetels. Van de 115.666 stemmen in Paramaribo heeft liefst 75% niet op Bouterse gestemd. Er zijn 400 wetten gemaakt, zegt fractieleider van de NDP, Amzad Abdoel, maar toch is hij met 117 stemmen naar huis gestuurd. Ook andere prominenten, zoals William Waidoe en Raymond Sapoen, die van de hoge daken schreeuwden, zijn schandelijk teruggefloten, als we kijken naar het aantal stemmen dat zij als individu hebben behaald. Komt de uitslag van de verkiezing door de arrogantie van de zittende regering met hun wanbeleid, dat de zwaarste economische crisis heeft teweeggebracht in de Surinaamse geschiedenis of zijn er andere factoren die een rol hebben gespeeld?

Hieronder wil ik een analyse maken, die naar mijn inziens hebben bijgedragen dat de zittende regering van de NDP is afgestraft door de Surinaamse gemeenschap.

De president heeft meerdere malen in de afgelopen jaren gezegd dat het volk hem hier heeft gezet en alleen zij zullen bepalen of hij door zal gaan. De vraag die gesteld kan worden, is of het volk nu werkelijk voor hem en zijn regering heeft bepaald? Ik zeg ja, de verarmde bevolking heeft dwars door alle etniciteit de paarse regering naar huis gestuurd.  Waar ligt het aan? Was men na 2 regeringstermijnen moe van deze regering en de volkspresident? Laten we kijken wat de “verdiensten” zijn geweest van de regering Bouterse/Adhin in de afgelopen 10 jaar. Ik denk teveel minpunten om ze allemaal op te noemen, maar hieronder wil ik een aantal noemen en u kunt de rest zelf aanvullen.

Ten eerste de uitspraak van Amzad Abdoel “er komt geen devaluatie”. Desalniettemin is de Surinaamse gulden meerdere malen gedevalueerd tot bijkans 400% en als gevolg hiervan kwam een hyperinflatie, waarbij de reële koopkracht drastisch is achteruitgegaan.

Ten tweede de leegroof van de Centrale Bank. Meer dan 200 – 300 miljoen US-dollars zijn verdamp door de governor al dan niet met samenspannen van zijn superieuren. De governor is reeds opgesloten, maar de minister van Financiën is ondanks alle misstanden door de coalitie de hand boven het hoofd gehouden en niet in staat van beschuldiging gesteld.

Ten derde de leenzucht van de regering. Als er een presidentiële onderscheiding zou zijn voor het lenen van geld, dan zou de minister van Financiën een diamanten onderscheiding moeten krijgen als drager van het Grootlint in de Ereorde van de Gele Ster.  We kunnen gerust vaststellen dat hij de slechtste minister van Financiën is die ooit Suriname heeft gekend.

Ten vierde de Valutawet van Amzad Abdoel om de koers te bepalen. In de ogen van Abdoel kan de prijs c.q. de koers van de valuta bepaald worden door een wet en niet door economische wetmatigheden, zoals vraag en aanbod, en niet te vergeten door rust en vertrouwen in de samenleving. Ten spijt van alle economen werd de wet doorgedrukt. Lange rijen en uren wachten bij de banken om een beetje dollar te kunnen opnemen, nota bene je eigen geld. Waar heeft het aan gelegen dat men eigen geld niet meer kon opnemen. Zoals eerder gezegd door leegroof van CBvS. Zelfs heeft deze regering niet ervoor geschroomd om de buitenlandse tegoeden als kasreserve verplicht over te hevelen naar de CBvS en het is voor oneigenlijke doeleinden gebruikt.  Geen dollars bij de commerciële banken, maar wel bij Chotelal waar men in lange rijen, onder het motto van “ik hou van mijn Surinamers”, goedkope US-dollars kon kopen. Achteraf blijkt dat Chotelal van de Surinamers alleen voor de verkiezing heeft gehouden.

Ten vijfde, slechtste medische zorg in Suriname zeker in de afgelopen 5 jaren. Terwijl de meest essentiële medicamenten niet meer te verkrijgen zijn of verwijderd zijn uit de klapper worden er wel dure reizen georganiseerd voor regeringsfunctionarissen. De SLM is vaker gechartered, terwijl reizende passagiers  uren of dagen zitten te wachten alvorens hun reis kon worden voortgezet. Een andere zaak die genoemd mag worden, is de bauxietindustrie, ooit de kurk van Suriname, is in een marathon DNA-vergadering vaarwel gezegd. Niet te vergeten op een laag pitje zetten van de historische band met Nederland, waar bijkans 400 duizend landgenoten wonen. Ik ben de mening toegedaan dat bovenstaande feiten hebben bijdragen dat het volk moe was van de paarse regering.

Een belangrijke factor die een grote bijdrage heeft geleverd tot succes voor de winnende partijen en zeker voor de VHP is het brengen van de boodschap van de VHP naar de kiezers toe. Denk maar aan “meet the people – campagne”. Ook via de verschillende media en vooral via social media is de bevolking en de first voters op het beleid van de zittende regering gewezen. De slogan “Kies voor betere toekomst, stem op 25 mei op betere leiders ” van Eddy Jarap en andere pakkende slogans, zoals “Stem bewust, w’o set’en, RedSU” hebben zeker hun effect gehad. De laatste 2 weken heeft de uitermate geslaagde road show van de VHP mensen wakker geschud. Last but not least, de inzet van de Diaspora in Nederland, zoals het 2 weken lang talkprogramma van Robby Makka en Chietra Bahora en de kritische artikelen van Kries Mahabier en Sunil Soekhlal heeft een grote impact gehad op het kiezersvolk.

Mahinder Sewgobind

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: