Riad Nurmohamed: Bio-plateauproject voor modern wateronderzoek in Marowijnerivier

In gesprek met Dagblad Suriname geeft herkozen parlementariër Riad Nurmohamed aan dat het Bio-plateauproject door het Universiteit van Suriname samen met partners Frans-Guyana en Brazilië uitgevoerd wordt, met als bedoeling modern wateronderzoek in de Marowijnerivier-delta. Projectcoördinator in Suriname is Nurmohamed, die verbonden is aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) als coördinator van het Master of Science Programma in Sustainable Management of Natural Resources. Het project is in mei 2019 begonnen en duurt 2 jaren.

Onleefbaar

Het project tussen de 3 landen heeft tot doel de watervoorraden en de biodiversiteit in verband met aquatische milieus te verbeteren. Dit wordt gedaan door de beschikbare informatie tussen actoren geleidelijk te integreren, hetzij zowel voor dataproducenten en of consumenten. Het Bio-plateauprogramma wordt gefinancierd door de EU. Het project gaat data, kaarten, en een digitaal platform voor iedereen creëren. Aanleiding hiervan was de milieuvervuiling in het Marowijnerivier-gebied. Het leven van de lokale bevolking in de districten Sipaliwini en Marowijne wordt onleefbaar gemaakt door de activiteiten van goudzoekers en scalians. Om de impact op drinkwater, het leven van vissen en overig aquatische leven wordt er onderzoek gedaan. We hebben veel data verzameld in de afgelopen tijd. De resultaten worden met eenieder gedeeld via een website. Die is opgemaakt in het Frans, Nederlands, Portugees en Engels. Verschillende meetapparaten en meetstations zijn aangelegd. Er is een intensief meetnetwerk opgezet in de Marowijnerivier om de volgende zaken te meten: afvoeren, waterstanden, waterkwaliteit, turbiditeit. Er wordt gekeken naar hoeveel water er stroomt. Maar ook bij overstromingen wordt er gemeten. Vuil- en kwikgehalte in het water worden ook gemeten.

Slimme oplossingen

Bij de resultaten zien we hoe de vervuiling is gestegen. De kwaliteit van het water is erger aan het worden. De waterstanden zijn vrij stabiel. Al deze data zullen wij op een correcte en slimme manier moeten gebruiken voor een integrale aanpak van het probleem, stelt de parlementariër. Het belang van water is onmisbaar. Nurmohamed geeft aan dat de gezamenlijke inspanningen op overheidsniveau het succes zullen bepalen. Het project rekent op de nieuwe regering van Suriname en die van Frans-Guyana. Continuering is enorm belangrijk, stelt hij.

Nurmohamed, civiel technicus van huis uit, is afgestudeerd als Master of Science in Water Resources Management aan de Vrije Universiteit Brussel en de Katholieke Universiteit Leuven. In 2008 promoveerde hij als Doctor of Philosophy (Ph.D) aan de technologische faculteit van AdeK. Bij de verkiezingen van afgelopen maand werd hij herkozen als DNA-lid op de lijst van de VHP.

SAM

error: Kopiëren mag niet!