Voertuigen Buza werden aangeschaft zonder openbare aanbesteding

In januari 2019 keurde de Raad van Ministers (RvM), onder voorzitterschap van vicepresident Ashwin Adhin, het voorstel van de minister van Buitenlandse Zaken goed voor de aanschaf van 4 voertuigen. In de missive van de RvM is opgenomen dat er wordt afgeweken van de regel tot het houden van een openbare aanbesteding. Nergens is een reden aangegeven waarom voor een uitgave van US$ 127.500 geen aanbesteding nodig was.

Uit de missive blijkt dat de aanbesteding gegund is aan een hier te lande gevestigd bedrijf, zonder dat andere autobedrijven een eerlijke kans hebben gehad op mededinging. Volgens de missive mochten 4 pick-ups van het bouwjaar 2019 worden aangekocht voor een bedrag van US$27.500 per stuk. Daarnaast een 15 personen autobus van het bouwjaar 2018 voor het bedrag van US$45000.  Hieruit blijkt dat er een discrepantie is in de missive. De goedkeuring is verleend voor aanschaf van 4 voertuigen voor een bedrag van US$ 127.500, terwijl in dezelfde missive is aangegeven dat er feitelijk 5 voertuigen worden gekocht, waaronder 4 pick-ups en een autobus.

De kosten werden ten laste gebracht van de ontwerpbegroting van Buitenlandse Zaken voor het dienstjaar 2019.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: