Tijd voor structurele oplossingen

Er zijn in de USA en als gevolg daarvan in vele westerse landen een protest gaande naar aanleiding van disproportioneel politiegeweld (police brutality) toegepast op leden van de zwarte bevolking, vooral de mannen. De Black Lives Matter (BLM) beweging is voortgekomen na de dood enige weken terug van de zwarte Amerikaan George Floyd. Zijn dood dat ingeleid werd door het staan op zijn nek door een politieagent gedurende 9 minuten, alles vastgelegd op een video, is typerend voor de situatie van de zwarte Amerikaan in de getto’s van de USA. Soortgelijke maar iets minder ernstige situaties komen voor in nagenoeg alle westerse landen waar er een zwarte bevolking is. Vanaf de dood van Floyd zijn er eerst in vele steden van de USA protesten geweest waaraan eerst zwarte Amerikanen en daarna steeds meer een gemengde menigte meedoen. Daarbij zijn gebouwen in brand gestoken waaronder ook winkels die toebehoorden aan witte en zwarte eigenaren. Vervolgens werden standbeelden van alle witte historische figuren gesloopt althans er werden pogingen daartoe ondernomen. Nu is het zo dat door de schok kort na de dood of moord op een lied van de gemeente een openbare woede kan ontstaan maar over het algemeen behoort snel een hoogtepunt een soort ontlading te ontstaan, waarbij inderdaad geweld en vernielingen plaatsingen. We noemen dat een ‘public outrage’, het is een uitlaatklep, waarbij het wel eens voorkomt dat handhavingsautoriteiten niet zo snel geneigd zijn tegen overtreders op te treden zolang er geen doden zijn gevallen. Maar zolang de vernielingen en plunderingen structureel weken achter elkaar aanhouden, dan is het niet vreemd als diensten die over dwangmiddelen bezitten (zoals de politie en de mobiele eenheid) worden ingezet om de inbreuken stop te zetten en te zorgen voor het recht op bescherming van have en goed tegen wat genoemd wordt de ‘angry mob’. De vraag rijst nu wat van de regeringsleider in deze gevallen moet worden verwacht. Als we de USA nemen, dan weten we dat de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) niet lang terug in de geschiedenis heeft plaatsgehad tussen de industriële Noordelijke Staten (de Unie) en de agrarische Zuidelijke Staten (de Confederatie). De oorlog draaide onder andere om de afschaffing van de slavernij die de noorderlingen wilden afschaffen maar de zuiderlingen juist niet. De oorlog eindigde in 1865, maar daaruit ontstonden enkele symbolen die nog steeds als bindmiddel dienen voor de witte bevolking in de zuidelijke staten van de USA waaronder de vlag van de zuiderlingen (confederate flag) met de diagonale blauwe balken op een rood veld en witte sterren. Deze vlag staat symbool voor de apartheid, de discriminatie en onderdrukking van de zwarte bevolking en het staat ook in verband met de Ku Klux Klan die zwarte mensen heeft gelyncht. Deze vlag is gemaakt met als uitgangspunt een verdeelde bevolking van de USA. Een groot deel van de witte Amerikaanse mannen in de leeftijd boven de 60 met een lage scholing uit de agrarische gemeenschappen, zweren nog bij deze vlag en staan ook achter haar gedachtegoed van een verdeeld Amerika waarin er geen gelijkwaardige plaats is voor de zwarte Amerikaan en evengoed ook de gele en de bruine Amerikanen. Deze Amerikanen vormen de basis van de aanhang van de Amerikaanse president Trump. Trump zelf is een aanhanger van deze apartheidsvlag en alle tekenen wijzen erop dat hij ook niet gelooft in een verenigd Amerikaans volk. De Amerikaanse president heeft niet gepleit voor verbetering van de situatie van de zwarte Amerikanen, ook niet na de dood en de publieke woede na de dood van George Floyd. Maar hij heeft wel gezegd dat hij zwaar zal optreden en heeft zelf gedreigd dat hij het machtige Amerikaanse leger zal inzetten tegen de protesterende menigte.

Die situatie van de zwarte wijken wordt gekenmerkt door slechte huisvesting, verwaarloosde infrastructuur, hoge werkloosheid ook onder jongeren, slecht onderwijs, slechte overheidsdiensten en openbare gezondheidszorg, weinig investeringen, verpaupering en verwaarlozing door de Amerikaanse federale en de lokale overheden. Wat ook typerend is, is het politiegeweld en de zware straffen die de rechters aan de zwarte bevolking opleggen waaronder doodstraffen. Ook in de case van George Floyd is gebleken dat er ook sprake is van veel corruptie waardoor politiemannen na hun moorden op zwarte mannen vrijuit gaan. We zien dus een public outrage, maar dit zal niet zorgen voor structurele oplossingen. Het wordt tijd dat er vanuit de zwarte minderheid in de USA enkele zwarte leiders opstaan van het kaliber van Martin Luther King Jr. en Malcolm X. Er zijn heel veel hooggeschoolde intellectuele zwarte mannen en vrouwen die nu moeten pushen voor structurele oplossingen in de USA. Deze oplossingen moeten hun basis vinden in de wetgeving die aangepast moet worden in de USA. Dat moet in de eerste plaats maken dat er sterke antidiscriminatiewetten in de USA komen en wetten die de scholing van de zwarte jongeren en de participatie op de arbeidsmarkt garanderen. Ook moeten er sterke structuren hun basis krijgen in de wetgeving waardoor de achterstelling van zwarte wijken wordt opgeheven bijvoorbeeld door verbetering van de huisvesting en de gezondheidszorg en door de regering geleide en gefinancierde public-private organisaties die de jongeren in de buurten helpen om in de Amerikaanse main stream te belanden op elk niveau. Via wetgeving moet nu gestreefd worden naar normalisatie in de Amerikaanse zwarte wijken. Ook de politieke participatie moet goed op gang komen, want in de regionale politiek zijn de zwarte politici onzichtbaar. De onderdrukking van de zwarte bevolking gaat na de afschaffing van de slavernij gewoon door in de USA met als hoogtepunt van het verzet in de jaren ’60 van de vorige eeuw toen mannen als King en Malcolm X opkwamen maar ook niet konden komen tot structurele oplossingen. De zwarte leiders moeten nu opstaan niet alleen om hun ontevredenheid te tonen, maar meer om nu structurele oplossingen door te drukken. Het is nu tijd voor duurzame oplossingen. Op de onderdrukking van de zwarte bevolking in de westerse landen gaan wij een andere keer in.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: