Spraakbehandelingen tijdens Corona

“De situatie is nu veranderd van nijpend naar killing”

Gracia Nelson, de voorzitter van de Vereniging van Logopedisten in Suriname (Logosu), wijst op het belang van logopedisten in Suriname, die personen met een spraakgebrek of spraakstoornis begeleiden. De gevolgen die het Coronavirus heeft, zijn ook deze branche niet bespaard gebleven. Veel kinderen, maar zeker ook volwassenen zijn verstoken van een goede en professionele begeleiding. “Mensen die in hun communicatie kwetsbaar zijn, hebben deze hulp nodig”, zegt Nelson, die ook werkzaam is als logopedist. “Mensen kunnen vanwege een aangeboren of verworven stoornis in de communicatie of met slikken de hulp inroepen van een logopedist.” Nelson noemt ook kinderen die met een zwak vermogen zijn geboren om de taal te leren. “Er zijn ook kinderen met gehoorproblemen en autistische kinderen, die moeizaam in contact komen met andere kinderen.” Daarnaast zijn er nog een aantal andere beperking vormende oorzaken voor kinderen om zich te ontwikkelen. Bovendien wijst Nelson erop dat het ook in de opvoeding mis kan gaan, waardoor de taalontwikkeling van een kind niet vlot verloopt. Meertalige kinderen kunnen eveneens tegen problemen aanlopen. “Als kinderen Nederlands praten en de moeder spreekt van oorsprong een andere taal, dan leren wij dat het belangrijk is dat het kind de taal van de moeder in ieder geval goed leert. Want wanneer de taal van de moeder wordt verworven, is het makkelijker voor het kind om een tweede taal bij te leren.” De logopedist is er ook voor mensen die op latere leeftijd met een taalstoornis worden geconfronteerd, zoals bij beroertes.

Covid-periode
De periode waarin we nu leven, heeft grote gevolgen voor de behandelingen. Logopedie is een contactberoep, want je moet de mensen soms aanraken. “Sommige logopedisten zijn overgestapt naar het aanbieden van onlinediensten. Dit heet telelogopedie. Maar deze behandeling is niet voor iedereen geschikt”, zegt Nelson. “Bij poliklinische hulpbehoevenden is behandeling online mogelijk, terwijl dat niet het geval is bij de klinische patiënten.” Bij deze laatste doelgroep is contact belangrijk. Doordat veel logopedisten particulier werken, zijn de behandelingen op een laag pitje komen te staan, want de lichaamsbeschermende materialen (PPE’s) moeten we zelf aanschaffen.”

Jongetje
Een van de gedupeerden is een jongetje met een gehoorprobleem. “Ik zou heel graag willen teruggaan naar de oude situatie om deze jongen goed bij te kunnen staan, zodat zijn hoor- en luistertraining goed verlopen.”  Ook andere kleine kinderen en kinderen met autisme, voor wie het persoonlijk contact heel belangrijk is, zitten nu zonder begeleiding. Het gevolg is dat deze kinderen nu enorme achterstanden oplopen.

Tarieven zijn killing

“Onze tarieven liggen al sinds jaar en dag op hetzelfde niveau. Van de verzekeraar krijgen wij nu Euro 5 per half uur en daar kunnen wij in principe niets mee. De situatie is nu veranderd van nijpend naar killing. Volgens een eerdere studie voor kostprijsberekeningen zou de vergoeding op meer dan U$ 20 moeten zijn”, stelt Nelson.

Mondkapjes
Om spraaktechnieken te kunnen volgen en geven, is het van groot belang dat mensen elkaars lipbewegingen kunnen volgen. “Mondkapjes maken het werk daarom dus onmogelijk”, benadrukt de logopedist.

Stemklachten

Vanuit collega’s in Nederland ontvangt Nelson ook meldingen dat van Corona herstelde patiënten vaak stemklachten overhouden. Het aantal mensen met stemklachten zijn in Nederland enorm toegenomen. “Dit komt enerzijds door de luchtwegaandoening en anderzijds door de behandeling, waarbij men een buis de keel inbrengt. Hierdoor ontwikkelen een aantal patiënten stemklachten, maar ook slikproblemen.”

Emoties en overdracht
Recentelijk werd bekend dat competitievoetbal in Nederland weer met publiek zal plaatsvinden onder de voorwaarde dat schreeuwen, schelden en juichen niet zullen worden toegestaan. Nelson beaamt dat luid praten en schreeuwen de kans op overdracht van het virus vergroot, omdat er meer speeksel vrijkomt. De logopedist geeft echter direct aan dat het zeer ondoenlijk is om in samenlevingen, waar uitbundig spreken een gewoonte is, dit van de een op andere dag te veranderen. Een mondkapje biedt daarom veel meer uitkomst, besluit Nelson. RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: