Frangie weerspreekt gebruik vrijwaringsclausule in terugbetalingscontract kasreserve

“Elke bank heeft een correct stuk getekend, volledig in lijn met wet- en regelgeving”

Eblein Frangie, voorzitter van de bankiersvereniging tevens directeur van Finabank, weerspreekt dat er een vrijwaringsclausule is opgenomen in het terugbetalingscontract betreffende het oneigenlijk gebruik c.q. verduistering van de US$ 200 miljoen aan kasreserve. De berichtgeving dat zulks het geval zou zijn, heeft velen verbijsterd. Frangie verklaarde in het radioprogramma KAAK van 24 juni dat elke bank een correct stuk getekend heeft welke volledig in lijn is met wet- en regelgeving.

“Elke bank heeft zijn eigen contract met de CBvS. Er is dus geen sprake van een algemeen contract. In de contracten is er absoluut geen vrijwaringsclausule opgenomen. Wat nu de ronde doet, is absoluut bezijdens de waarheid”, trachtte Frangie meermalen duidelijk te maken. Hij liet merken dat Finabank tot nu toe de enige bank is die een strafklacht heeft ingediend tegen de gewezen CBvS-governor, Robert van Trikt, inzake de kwestie van de valutakasreserve. Volgens Frangie is elke bankier ervan doordrongen dat een vrijwaringsclausule juridisch incorrect is en dat het zelfs internationaal tegen hen zou werken. “De persoon die denkt of weet dat ik of één van mijn collega’s tegen de wet hebben gehandeld, moet aangifte doen”, daagt Frangie een ieder uit.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: