Alle beetjes helpen in strijd Corona

“Deze gedachtewisseling met de man van de straat, is het gevolg van de Coronavirusstrijd die wordt gevoerd in Suriname. Daarbij wordt van uitgegaan dat alle beetjes helpen. Ook de standpunten van instituten, organisaties waaronder de Bankiersvereniging, en personen die deel uitmaken van de regerende orde. Maar juist daar hapert er heel wat”, aldus de volksbevinding.

Militaristische aanpak

“Suriname pakt het Coronavirus op militaristische wijze aan. De internationale en nationale veiligheid wordt bedreigd. Vanuit verdedigingsstandpunt werden uiteraard de veiligheidsdiensten opgetrommeld om in verweer te komen.

Gesproken wordt van hoofden van veiligheidsdiensten. Kapitein, majoor, commandant en andere personen met een militaire en of politie achtergrond die naar voren werden geschoven om het gevaar te keren. Zodoende wordt gewerkt aan verdediging. Wie verdedigt Suriname als het om een onzichtbare bedreiging van buitenaf gaat, die zich in de atmosfeer bevindt?”

 Covid-team goud waard

“Volksgezondheid werd er bijgehaald, omdat het niet anders kon om het Covid-team van Suriname legitimiteit te geven. De diversiteit van de denktank van Suriname werd er onvoldoende bijgetrokken. Met deze opmerkingen wordt het optreden van het Surinaams Covid-team niet als iets onbeduidends voorgesteld of behandeld. Haar bijdrage aan het probleem is goud waard. Er wordt veel gedaan om de ramp te keren. Dat wil niet zeggen, dat het niet beter kan.”

Granaten, bommen en geweren zijn niet nuttig in de strijd

“In deze gaat het om een pandemie, een zich over een geheel land, continent en wereld verbreidende plaag, tegen welke de machtigste op aarde worstelen. Het commando, de toon  van het Surinaamse Covid-team (alhoewel goed bedoeld), zoals in de militaire-school werd geleerd en in de praktijk tegen gewapende en andere slinkse grensoverschrijdende methodes bleken te werken, werken naar het gevoel van, zij die een meer doordachte Coronavirus benadering voorstaan, averechts.”

Nationale ziekte

“Niet alleen de overheid en de regering Bouterse worden een beschuldigende vinger nagewezen. Ook ondernemend Suriname voert een beleid, waarbij niet wordt gedacht en gehandeld in algemeen belang”, wordt beweerd.

Digibeten worden van alle kanten gebeten

“Iedereen schijnt zich te verwijderen van het volk. Het volk, arme stakkers worden in de steek gelaten. Wij hebben het niet over het volk in algemene zin. Wij bedoelen met volk, “den mofinawan”, de armste. Zij die staan aan de onderste trede van de maatschappelijke ladder, deze verschoppelingen worden steeds meer in het nauw gedreven door bestuurshandelingen”, aldus een AOV-gerechtigde.

AOV- noodfonds

“De AOV is al lange tijd niet meer dan een bevrediging van mindere kwaliteit. Vandaag is het 24 juni 2020. Als het goed is, zou AOV sedert den twintigste van de maand gestort moeten zijn. Nog beter zou het zijn als de in het vooruitzicht gestelde dubbele uitkering in verband met het Coronavirus, naar woord van de regering Bouterse wordt uitgevoerd. Vanwege de beperkte toegang tot het cybersysteem, dat tegenwoordig de hemel wordt in geprezen, lukt het niet om na te gaan of Bouterse zich aan zijn woord heeft gehouden.”

Space walk

“Van het volk wordt verwacht dat zij via internet de ontwikkeling moet volgen. Dit zonder dat ik en Suriname zover is om deze space-walk bij te benen. Suriname leeft voor een groot deel in het kokolampu-tijdperk, maar de burgers worden als het ware door hoog dravers binnen de samenleving verplicht om moderne technologie toe te passen. Het is pompen of verzuipen.”

 Familie de grootste bedreiger

“Dat ik mij niet helemaal zelfstandig op internet kan bewegen, houdt in dat ik niet meetel en niet handelingsbekwaam ben. Om door het netwerk heen te komen, zou ik een bekwame cyberastronaut moeten raadplegen om door het World Wide Web te navigeren om uiteindelijk met mijn bank te kunnen communiceren. Dat houdt onder andere in, dat ik mijn privacy, mijn wachtwoorden moet prijsgeven. Daarbij rijst de vraag: Wie is betrouwvaar? De eigen familie kan zich daarbij ontpoppen als de grootste bedrieger en de bank wast de handen in onschuld.”

Oplichting

“En al zou ik doorkomen, wil niet zeggen dat mijn specifieke vragen worden beantwoord. Het Coronavirus heeft de telefoonlijnen van de banken ook aangetast. Ik bel de hele dag, maar kom niet door. Niet eens via 108. Ik ka geen cheques uitschrijven, omdat ik niet weet of AOV is gestort. Een ongedekte cheque uitschrijven is een vorm van oplichting heb ik geleerd. Ik zou vanwege de lockdown mijn schuldeisers per cheque kunnen betalen zonder ervan verzekerd te zijn dat dit betalingsbewijs is gegarandeerd.

Oplichter?

“Door het niet kunnen rekenen op toezeggingen, brengt de regering mijn hele huishouden in de war. Ik moet SRD 1.000 betalen aan een dienstverlener. Wat als ik hem een ontdekte cheque uitschrijf, omdat ik reken op de dubbele uitkering van de regering Bouterse? Ben ik dan een oplichter? Ik heb ook gehoord dat cheques binnenkort tot het verleden zullen behoren. Dit is ook zo’n eenzijdige maatregel, die wordt gedicteerd door de banken en uit de lucht is komen vallen, zonder rekening te houden met de maatschappelijke werkelijkheid. Wij zijn een broko pranasi en geen Dubai…”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: