Aankomende first Lady ontvangt geen salaris van de overheid

Mellisa, de wederhelft van VHP voorzitter Chan Santokhi die geïdentificeerd is als de nieuwe president om Suriname te leiden, geeft  aan Dagblad Suriname te kennen dat zij geen overheidssalaris ontvangt.

Het blijkt dat zij op meerdere momenten het slachtoffer is geworden van rancuneuze maatregelen die vooral te herleiden zijn naar de voormalige  minister van Justitie en Politie.

 “In 2014 werd ik voorgedragen om benoemd te worden tot lid plaatsvervanger van het Hof van Justitie omdat ik de opleiding tot rechter met goed gevolg had doorlopen. Dit werd door de minister gestuit en heb ik daartegen geprocedeerd. Ondertussen werd mijn salaris geblokkeerd. Mij werd gezegd dat mijn ontslagresolutie klaar ligt, alhoewel ik dat nimmer heb ontvangen. Ik ben wel in hun administratie, maar wordt niet bezoldigd. In 2018 werd ik wederom door het Hof van Justitie voorgedragen om benoemd te worden tot rechter nadat ik ter beschikking werd gesteld van het Hof van Justitie en weer begonnen was met werken.

De wnd. president van het Hof heeft ervoor zorg gedragen dat ik weer mijn bezoldiging kon ontvangen. Terwijl ik werk verzette, merkte ik dat de regering niet van plan was om de voordracht tot benoeming te honoreren en heb ik mij toen teruggetrokken. Ik koos ervoor om mij verder te specialiseren in International Business Law.  Dit leidde ertoe dat mijn salaris wederom werd stopgezet en dat is zo tot op heden.  Ik heb ondanks de tegenwerking van deze regering ervoor gekozen om mij te blijven specialiseren in mijn vak, zodat ik op basis van de opgedane kennis mijn bijdrage kan leveren aan de wederopbouw van mijn land”, zegt Melissa. Ik hoop dat, nu wij naar een nieuw tijdperk gaan, mediahuizen en mediawerkers artikelen publiceren na due diligence mede op basis van hoor en wederhoor. 

Ik betreur het ten zeerste dat men schade aanricht aan mijn eer en goede naam zonder het plegen van onderzoek en verificatie, om een reactie uit te lokken. Dit is afkeurenswaardig!

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: