Geen verandering mogelijk op ressortraad Tammenga & Pontbuiten

Partijen en het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) hebben zich gisteren te Bridgeview gebogen over de resultaten op ressortraad niveau van het ressort Tammenga en Pontbuiten. Zoals eerder bekendgemaakt door het OKB worden de uitslagen van de ressortraden Tammenga en Pontbuiten nader bekeken. Dit moet binnen 3 weken tijd gebeuren. Eergisteren hebben partijen zich al gebogen hierover. Een vertegenwoordiger van een partij gaf te kennen aan Dagblad Suriname dat er in Tammenga geen verandering van resultaat mogelijk is. De VHP staat ruimschoots voor. In Tammenga is het resultaat niet bindend verklaard door het OKB. De stembureaus 205 en 206 worden opnieuw bekeken. In Pontbuiten is de situatie wat anders. In dit ressort is het resultaat eveneens niet bindend verklaard. Daar staan volgens informatie de NDP en Abop nek aan nek. Het OKB had bepaald dat de stembureaus 185,188, en 192 van het ressort Pontbuiten opnieuw bekeken moeten worden. Het wachten is nu op het OKB om een beslissing te nemen.

Het OKB heeft de uitslag van de op 25 mei 2020 gehouden verkiezingen bindend  vastgesteld voor De Nationale Assemblee in alle 10 kiesdistricten. Dit geldt ook voor de uitslag van de algemene, vrije en geheime verkiezingen van de leden voor de ressortraden en de districtsraden in de kiesdistricten. De uitslag van de verkiezingen van de ressortraden in 10 van de 12 ressorten van het kiesdistrict I (Paramaribo) werd wel bindend vastgesteld voor de samenleving. Het gaat om Blauwgrond, Munder, Centrum, Beekhuizen, Rainville, Latour, Livorno, Flora, Welgelegen en Weg naar Zee. Het OKB had bepaald dat de stembureaus 185,188, en 192 van het ressort Pontbuiten en de stembureaus 205 en 206 van het ressort Tammenga binnen 3 weken na de bekendmaking nader bekeken moeten worden. Dit moet geschieden in aanwezigheid van het Centraal Hoofdstembureau, het hoofdstembureau van het kiesdistrict I, de leden van de te onderzoeken stembureaus en vertegenwoordigers van de politieke partijen.

SAM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: