Corona maakt ook voor FAI zaken moeilijker

Dagblad Suriname sprak met Dayanand Dwarka, voorzitter van de Bacoven Arbeiders Bond Nickerie (BABN), over de stand van zaken bij bacovebedrijf FAI (Food and Agricultural Industries), het vroegere Surland. Voordat de Coronacrisis ons land aandeed, waren er reeds grote problemen bij deze onderneming, omdat het bedrijf in nood kwam te verkeren toen de eigenaar, het Belgische Univeg, met de noorderzon vertrok.

“Als we over FAI praten, dan praten we over Jarikaba en Nickerie. Het gaat dan wel om twee bedrijfslocaties, maar er is ook een verschil in de impact van het Coronavirus op de beide locaties. Bij Jarikaba moeten de meeste arbeiders, naar schatting wel 80%, van busvervoer gebruik maken en dat kan nu niet door de Coronacrisis, terwijl in Nickerie de meeste mensen  met eigen vervoer komen werken. De productie ondervindt daardoor aanzienlijk minder stagnatie dan op Jarikaba. Het risico van Corona is er natuurlijk overal, maar het transport van werknemers maakt het verschil wel groot. De bezetting op Jarikaba is daardoor veel minder dan in Nickerie, en dat heeft gevolgen voor de productie, de verzorging van het gewas, de kwaliteit en de kwantiteit.”

Toch ligt de productie nergens stil, alleen kan men zich in Nickerie wat meer veroorloven. “Zoals u weet, wordt nu alleen naar de regio geëxporteerd, met name naar Trinidad en later kwam daar Barbados bij, maar naar Europa ligt de export al zowat vanaf het begin van het jaar stil. We hebben dus nog maar een kleine markt en dat is verergerd door de Corona-situatie. De vraag is ook minder in die landen door de Coronacrisis. De export die er wel is, neemt Nickerie voor haar rekening omdat de kwaliteit en de hoeveelheid productie wat beter is nu dan die van Jarikaba, en Jarikaba voorziet nu dus vooral de lokale markt. Een deel daarvan gaat ook naar de veeteeltsector, maar dat betreft dan met name de rejects, afgekeurde productie dus. Die twee afzetmogelijkheden heeft Jarikaba. Een groot deel van de Nickerie-productie wordt helaas vernietigd, omdat er niet voldoende exportmogelijkheden zijn nu, maar de productie ligt niet stil.”

Dwarka maakt ook gewag van gebrek aan middelen voor inputs. Dagblad Suriname probeerde hierover de directie te spreken, maar dhr Bakboord, directielid, besloot af te zien van een gesprek met onze redactie.

“Het is jammer dat we nu de situatie met Corona hebben, want dat verhindert ons de bedrijfsvoering naar een hoger niveau te tillen, maar we willen wel dat zo gauw mogelijk opties bekeken worden om weer naar Europa, die onze grootste afzetmarkt was, te kunnen exporteren. In dat licht kijken we vooral uit naar de nieuwe regering, zodat de overlevingskansen van FAI vergroot kunnen worden. De werknemers in Nickerie vooral hebben geen ander alternatief, dus we doen er alles aan de continuïteit te garanderen, omdat anders zo een 600 arbeidsplaatsen op de tocht dreigen te komen. Dat zal afhangen van hoe zaken rond het Coronavirus zich ontwikkelen en hoe de nieuwe regering onze problemen helpt aanpakken. Dan kunnen we samen de sector misschien toch nog veiligstellen.”

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: