Burgers blijven bij Sozavo aankloppen voor steunpakketten

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft besloten geen Covid-steunpakketten meer te verstrekken op de 14 locaties, omdat deze niet ordelijk verlopen vanwege de opkomst van mensen in grote getallen. Deze mededeling weerhield een aantal personen echter niet ervan om zich gisteren aan te melden bij het hoofdkantoor van Sozavo aan de Waterkant. De poorten die gebruikelijk altijd open staan, werden toen gesloten, terwijl de politie werd ingezet om de orde te handhaven. Opvallend genoeg werd een deel van de mensen wel toegelaten, terwijl een deel teleurgesteld van de locatie moest vertrekken. Op de foto is te zien hoe enkele personen, die hard de steunpakketten nodig hebben, bezig zijn een politieagent te overtuigen om hen toegang te verschaffen tot het terrein van het ministerie.

Angela Salmo, directeur van Sozavo, heeft gesteld dat de pakketten vanaf 6 juli landelijk verdeeld zullen worden via de wijkkantoren. In de periode van 9 tot en met 20 juni zijn ruim 18.000 voedselpakketten door het ministerie gedistribueerd. Mensen die nog geen pakket hebben ontvangen, kunnen zich registreren bij een wijkkantoor in de woonomgeving. Dit moet plaatsvinden tussen 23 en 30 juni van 08:00 – 12:00 uur. Een ID-kaart en het familieboek dienen te worden overgelegd. Wie al een voedselpakket heeft ontvangen, komt reeds in het systeem voor en hoeft zich niet meer te registreren. De distributie van voedselpakketten van mensen die zich hebben geregistreerd aan de Gongrijpstraat en nog niet hebben ontvangen, zal binnenkort geschieden. De distributie van voedselpakketten aan onder andere kerkgenootschappen, buurtorganisaties en dorpsgemeenschappen gaat normaal door. 

TM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: