Vp Adhin ontvangt Covid-19 plan

Om de Covid-19 uitbraak in Suriname aan te pakken, heeft het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met consultant Verginia Asin-Oostburg en de Inter-American Development Bank, het Covid-19 plan samengesteld. Dit plan is op maandag 22 juni 2020 door minister Antoine Elias van Volksgezondheid overhandigd aan vicepresident Michael Ashwin Adhin, tijdens de vergadering van de Raad van Ministers.

Volgens consultant Verginia Asin-Oostburg bestaat het plan uit drie uitgangspunten, te weten de snelle detectie van het virus om grootschalige verspreiding te voorkomen, verzorging van de met Covid-19 besmette personen en hoe de gevolgen, die het virus heeft op de verschillende gebieden binnen de samenleving, geïdentificeerd en aangepakt kunnen worden. Asin benadrukt dat de principes van het plan niet veranderen, maar wel elke drie maanden bijgesteld dienen te worden, afhankelijk van de behoeftes en de ontwikkelingen binnen het Covid-19 gebeuren. Asin geeft verder aan dat zij bij het concipiëren van dit plan veel input heeft gehad vanuit het ministerie van Volksgezondheid en vrijwel dagelijks heeft samengewerkt met Robert Brohim. 

Met het schrijven van dit plan zijn de reeds bestaande structuren rond het Covid-19 gebeuren op papier gezet en daarmee ook de uitwerking van deze structuren. Directeur Cleopatra Jessurun is zowel dr. Asin-Oostburg als dr. Brohim bijzonder dankbaar voor hun inzet.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: