Geen nieuw normaal, maar tijdelijk abnormaal

De voedseltechnoloog Ricky Stutgard is het oneens met de naam “het nieuwe normaal”. Hij vergelijkt de huidige situatie met die van 1918/1919 toen tijdens de zogenaamde Spaanse griep tussen de 20 en 100 miljoen mensen stierven als gevolg hiervan, naar schatting meer dan alle gesneuvelden tijdens de gehele Eerste Wereldoorlog. “De deskundigen toen gaven adviezen zoals het minimaliseren van sociale contacten, betere persoonlijke hygiëne, het desinfecteren van oppervlakten en mondkapjes in het publiek. Die adviezen werden toen ook al gegeven. Er was ook toen geen vaccin, maar al gauw bleek dat de mond-neuskappen niet goed werkten, en ook toen was er sprake van allerlei valse medicijnen, die niet het effect hadden die ze behoorden te hebben. Wat zich dus nu voordoet, is hetzelfde als toen, en ook de adviezen waren hetzelfde. Nu heeft iemand in Europa de naam “nieuwe normaal” gebruikt en iedereen neemt dat maar over. Er is helemaal geen  nieuw normaal, er is wel een tijdelijk abnormaal.”

Volgens Stutgard is de mens een sociaal wezen ‘en hebben we elkaar nodig’. “Van kinds af aan al heeft de mens behoefte aan een gevoel van veiligheid, geborgenheid, aandacht en liefde, en als dat niet meer kan, dan verliezen we ons mens-zijn.” Stutgard vindt het allemaal overdreven en vreest dat als nu bijvoorbeeld iemand op straat neervalt, niemand zal willen helpen. “Dat is dus asociaal gedrag. 85% van ons krijgt de ziekte en wordt beter zonder enige medicatie. 30-45% van ons zal niet eens weten dat we het virus gehad hebben, maar ook: als we wereldwijd kijken naar het aantal doden, dan praten we over slechts 5,7%. Doorgaans zijn het ook mensen van gemiddeld tussen de 80 en 90 jaar oud. In Suriname zijn er circa 400 geïnfecteerden, en met 8 doden praten we over 2.5%. Er zijn 106 personen al genezen, dat is 33.7%. Het is dus echt wel overdreven hoe wij ons opstellen.”

Stutgard zegt ook dat elke keer als we de straat opgaan, we het risico lopen door iemand doodgereden te worden, wat eigenlijk dus nog gevaarlijker is. Volgens hem duurde de Spaanse griep ongeveer een jaar, en toen was iedereen er immuun voor geworden. Stutgard verwacht dat de meeste van ons in contact met het virus zullen komen, de meesten zullen er niet eens wat van merken of het als een gewone griep ervaren, maar dat we overigens op den duur wel ook immuun ervoor worden. Hij verwacht ook wel dat er binnen een jaar een vaccin beschikbaar zal zijn tegen het Coronavirus. Veel belangrijker vindt Stutgard het dat mensen hun weerstand een boost geven door met name vitamine C en vitamine D-complex in te nemen. “Vitamine C komt in fruit en groente voor, en vitamine D-complex in vlees en gevogelte. Vitamine D zit in zonlicht en dat helpt ook de weerstand te versterken. We moeten bewegen, want ook dat helpt. Elk vaccin dat gevonden zal worden, zal een afgeleide zijn van het virus zelf, en dan moet onze weerstand het herkennen en ertegen in het geweer komen. Het blijft dus neerkomen op een goede en gezonde weerstand van ons lichaam.”

Stutgard vindt ook het opheffen van de lockdown een goede zaak, omdat de lockdown ernstige bijkomende problemen veroorzaakt, die niet in proportie staan tot de directe gevolgen van het virus zelf. “Het middel is dan erger dan de kwaal. Opgesloten zitten zonder inkomen, is geen optie. De problemen die daaruit voortvloeien, zijn veel erger. Laat men er meer campagne voor voeren dat mensen zich aan de hygiëne-maatregelen houden. Die moeten zichtbaar en begrijpbaar zijn voor een ieder, dan zal het echt wel meevallen”, zegt Ricky Stutgard zelfverzekerd.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: