Persbericht: Dialoog

Hedenmorgen om 10.00 uur is in hotel Marriott de dialoog aangevangen tussen de nieuwe coalitiepartijen  VHP, ABOP, NPS, PL en de overige politieke partijen die hebben deelgenomen aan de verkiezingen. De consultaties volgen na een hele reeks hearings die afgelopen 2 weken hebben plaatsgevonden  met  stakeholders uit alle delen van de samenleving.

Met deze dialoog wenst de nieuwe coalitie inzicht te verkrijgen in de visie van deze partijen, zodat zaken die van belang zijn voor de ontwikkeling van ons land, meegenomen kunnen worden in het nieuw regeerprogramma.

De nieuwe regering wenst met deze consultatieronden een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor het te vormen beleid.  Dit vanwege een snelle en voortvarende aanpak van crisis waar ons land zich momenteel in bevind. De voorgenomen  hearings zijn erg belangrijk omdat we met zijn allen weten dat de situatie in het land zeer ernstig is. De nood is erg hoog en we zullen bij het uitzetten van het beleid realistisch moeten blijven.

De samenwerkende partijen,

VHP, ABOP, NPS, PL

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: