Patiënten kaarten problemen in Wanica Ziekenhuis aan

De medicus Fauzia Poese tevens de waarnemend zorgdirecteur van het Wanica Ziekenhuis is de eindverantwoordelijke voor wat betreft de zorg naar de patiënten toe. Enkele patiënten hebben naar buiten toe hun misnoegen kenbaar gemaakt en dit is ook ter ore gekomen van de redactie van Dagblad Suriname. Het betreft de zorg van Covid-19 patiënten in het Wanica Ziekenhuis. In verband hiermee is gesproken met dokter Poese. Zij heeft bevestigd dat Surinaamse en Cubaanse artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis zijn ingedeeld. De mensen die echt ziek zijn, zijn geplaatst in unit 1 en unit 2. De patiënten die minder of geen symptomen hebben, zijn overgeplaatst naar unit 3 en 4. De patiënten van unit 3 en 4 zijn in het ziekenhuis alleen en enkel omdat zij positief zijn getest. Het beleid is dat alle mensen die positief zijn getest uit de gemeenschap worden gehaald en afgezonderd, om verdere verspreiding van Covid-19 te voorkomen. Dit is het voornaamste doel. 

In andere landen bijvoorbeeld in Nederland zijn zulke mensen huiswaarts gestuurd onder de nadrukkelijke voorwaarde dat zij thuis moeten blijven, dus thuis moeten uitzieken. In Suriname heeft men dit model ook uitgeprobeerd, maar het is gebleken dat de patiënten, wanneer ze eenmaal thuis zich, zich niet aan de afspraken hielden en niet thuisbleven. Dit heeft uiteindelijk ertoe geleid dat het beleid is aangepast en de patiënten bewust worden afgezonderd uit de gemeenschap. De mensen die ziek zijn, zijn ondergebracht in de units 1 en 2 en hebben meer zorg nodig dan deze groep van units 3 en 4, die in feite niet ziek zijn.

Niet zieke mensen moesten in feite uit het ziekenhuis 
In feite moesten deze niet zieke mensen worden ondergebracht in Residence Inn. Deze is tot nog toe de enige faciliteit waar mensen die positief zijn en geen symptomen hebben, worden ondergebracht. Ook Residence Inn heeft een beperkte capaciteit en momenteel is deze enige faciliteit ook vol, zegt Poese.
De uitstroom van mensen die naar huis kunnen of geen ziekteverschijnselen vertonen, is kleiner dan de instroom. Volgens Poese krijgt het Wanica Ziekenhuis dagelijks een instroom van 15 tot 20 nieuwe positieven. Dit ziekenhuis is thans de enige faciliteit waar Covid-19 mensen ondergebracht kunnen worden. Poese zegt dat zij vernomen heeft dat de regering samen met het Academisch Ziekenhuis bezig is om zaken met KKF in orde te maken om dit pand te gebruiken als een locatie net als Residence Inn. Echter is dit model nog geen feit. “Verder is afgesproken met de patiënten van unit 3 en 4 dat de dokter niet dagelijks langs zal komen. De dokter gaat 1 a 2 keren in de week langs bij alle patiënten. Ook is er aangegeven dat de patiënten op zichzelf moeten letten. Tussendoor er is dagelijks wel een verpleegkundige, die langs loopt en de mensen voorziet van voeding enzovoort.
Het was in eerste instantie zo dat de mannen werden afgezonderd van de vrouwen. Maar op den duur, als je veel opnames hebt, dan zit je met de ruimtes. Wij moeten dan passen en meten en dus ook roeien met de riemen die we hebben. Het gaat niet alleen om ruimte, maar je moet ook het personeel hebben dat op de mensen kan letten”, benadrukt Poese. 

Cubaanse verpleegkundigen maken grove fouten 
De krant heeft de waarnemend zorgdirecteur geconfronteerd met een geval, waarbij een Cubaanse verpleegkundige opmetingen deed van een kind. Deze correspondeerde niet met de naam van het kind. De alerte moeder van het kind heeft toen de verpleegkundige erop geattendeerd dat haar kind niet zo heet, maar vanwege de taalbarrière heeft de verpleegkundige die zaken niet door gerapporteerd. “Voor die dag is mijn kind niet geregistreerd onder de juiste naam”, merkt de bezorgde moeder op. Zij heeft ettelijke keren gevraagd om haar kind te onderwerpen aan een Covid-19 test, echter heeft men zulks geweigerd. 

De medicus Poese zegt dat de Surinaamse artsen en verpleegkundigen vanwege dit probleem eerder kenbaar hebben gemaakt niet gelukkig te zijn met de komst van deze Cubaanse artsen en verpleegkundigen. Het probleem van deze gezondheidswerkers is de taalbarrière. Er is zelfs aan Cubaanse artsen en verpleegkundigen, enkele goede uitgezonderd, gevraagd om Google translate te gebruiken. Vanwege het tekort aan werkers in de medische zorg heeft de regering de mensen hier naar toe gehaald.

Poese zegt dat er een speciaal werkrooster voor zowel Surinaams als de Cubaanse verpleegkundigen is. De Cubaanse verpleegkundigen worden niet als eindverantwoordelijke ingedeeld. Ze mogen wel taken uitvoeren, maar als blijkt dat zij ook de taken niet naar behoren kunnen uitvoeren, is dat een groot probleem, stelt Poese. Zoals door de moeder aangegeven kunnen deze verpleegkundigen niet eens de naam van een patiënt goed schrijven. De moeder gaf aan dat haar kind niet positief is getest en als het andere kind wel positief is getest, kan het gebeuren dat haar kind per abuis de medicijnen van een ander toegediend kan krijgen. Dokter Poese zegt niet op de hoogte te zijn van dit geval. Zij zal dit natrekken bij haar personeel.

Patiënten krijgen hun normale thuismedicatie incompleet 
Een andere positief geteste persoon zegt aan de krant dat hij zijn dagelijkse normale medicijnen niet krijgt. “Ik vraag me af hoe het komt, want er is een indeling gemaakt van wie, welke medicijnen krijgt. Mensen die hun thuismedicatie gebruiken, die worden aangevraagd en toegediend. De taal is een heel grote barrière. Ik zal ervoor zorgen dat het personeel zijn werk secuur doet.  Eigenlijk, als wij een plek hadden als Residence Inn, dan hadden wij de mensen van unit 3 en 4 uit het ziekenhuis gehaald. Je wilt het ziekenhuis houden voor de zieke mensen”, stelt Poese.

Voeding Wanica Ziekenhuis is uit keuken van AZP

“De voeding van het Wanica Ziekenhuis komt vanuit de keuken van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Er zijn mensen die fruit doneren en ook anderen die zuurzaksap hebben gebracht. De gemeenschap helpt mee. Ik zeg niet dat de mensen dagelijks voorzien worden van fruit, maar zij krijgen wel fruit en sap. De mensen bewegen op het balkon, in hun kamer en gangen. Op units 3 en 4 zijn momenteel 52 man ondergebracht. Tot vrijdag waren er in totaal 88 patiënten in het ziekenhuis. Er komen steeds meer mensen binnen en dat loopt niet gelijk met het aantal dat ontslagen wordt. Het genezingsproces speelt hierbij een rol. Er zijn criteria van de WHO en de infectiologen, waaraan men moet voldoen voordat zij worden ontslagen. Er zijn internationale criteria die een rol spelen, en daar moeten wij in Suriname ons ook aan houden”, aldus de medicus.

Saskia Bandhan  

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: