Kolder van kaliber

Het  blijkt maar niet op te houden met de kolder die op het volk wordt gespuugd. Figuren in belangrijke functies blijken geen cognitie te bezitten die hen in staat stelt om juist te handelen in precaire situaties. Benoemde “friends & family’s” blijken alleen redelijk te kunnen fungeren om gangbare zaken te organiseren. Zonder het voornemen te hebben om landgenoten onaangenaam te zijn, is het noodzakelijk om hen kritisch en duidelijk met de neus op de feiten te drukken. De covid persconferentie is belangrijk en moet er zijn om het totale volk inlichtingen te verschaffen omtrent, en te begeleiden door de precaire situatie. Deze communicatie zal kort, zakelijk maar vooral duidelijk, eenduidig en hoopgevend moeten geschieden. Het moet geen lang en afstotend verhaal worden die haar essentie en doel mist. De bevolking heeft geen baat bij: de vertolking van een directeur die aangeeft dat de mensen blij waren met een tegemoetkoming; een klokje van zeven verhaal van mooi meisje Gwenny en haar oma; de zelfverheerlijkingsuiting van tante Doewet.  Hoe achterlijk en gevaarlijk is niet de beslissing om in nood verkerende mensen in drommen bij elkaar te roepen in een covid situatie. “Mi sie keba den siki keba”. Opmerkelijk was de aankondiging van die babbelende dame met de mooie nepnagels, dat de skalians onder essentiële  diensten worden gerekend. Dit is te begrijpen want die “kerkelijke Dotje” die zijn ziel voor een “onsje Braziliaans vlees” verkocht, zei toch dat zij kwik opruimden? Begrijpelijker wordt het als de relatie wordt nagegaan tussen de skalianhouders en een partij bons in een hoge functie. “Yere no mooi meisje, go luku vanwege je functie fa deng skalians tjobo na watra fu marwina liba”. Dat onderstrepen de Fransen wederom, dus help je zelf!

De covid situatie is letterlijk dood ernstig en vereist een kundig crisis management. Een multidisciplinaire aanpak is van eminent belang waarbij een goede analyse van factoren moet plaatsvinden. Vanwege haar noviteit zal de aanpak in andere landen en de resultaten daarvan, met inachtneming van gegeven omstandigheden met een zekere diepgang moeten worden bekeken. De invloed op het geestelijke, vanwege de sociale en financiële impact op vooral de niet weerbare gezinnen en individuen moet goed in kaart worden gebracht. Cruciale sectoren en groepen met inbegrip van gebiedsligging moeten worden geïdentificeerd. Uiteindelijk zal op basis van de analyse van de factoren en de benaderde impact van de corona situatie op voormelde actoren besluiten moeten worden genomen. Deze besluiten betreffen zowel materiële als immateriële hulp allocatie als praktische preventieve regelingen. Zo ingewikkeld kan het niet zijn om een leefbare geestelijke en economische situatie voor de gehavende middenklasse en armeren te creëren.

Gelukkig zijn beleidsmakers enigszins bijgedraaid en hebben enkele maatregelen en/of hulpverstrekkingsmethode in heroverweging genomen om de precaire situatie dragelijker te maken. Het is belangrijk dat wij wel beseffen dat het covid gevaar absoluut niet is geweken. Vandaar dat dienstverleners en andere soortige ondernemingen liever niet met een volledige bezetting werken en wel op roulatie basis. Geapprecieerd wordt dat sociale controle wordt uitgeoefend m.b.t. de in achtneming van de preventieve maatregelen zonder aanzien des persoon. Immers covid maakt ook geen onderscheid in rang, politieke kleur of status. Belangrijk is te allen tijde: een goede ventilatie; afstand van 2 meter; ontsmetten van handen en objecten; hygiëne maatregelen in acht nemen; mond-neuskap ophebben op potentiële covid gevoelige locaties. De door SoZaVo verstrekte pakketten dienen lokale groenten en fruit te bezitten, waarbij bouten geen voorkeur genieten. Hiermede worden onze landbouwers ook geholpen. Sozavo kan de pakketten in de buurt dichtbij huis leveren via de lijsten per wijk. Zo wordt voorkomen dat grote groepen bijeen worden gejaagd. De regering blijkt wel financiën te bezitten, daar er opzienbarende verhogingen worden toegekend aan gefacilieerde functionarissen. Dit nog erbij aan figuren die ons land een junk status hebben bezorgd. Met deze middelen kon het leed van kwetsbare groepen worden verminderd, in stede van hen juist tekort te doen. Wordt dit bedoeld met het  sociaalcontract met het volk? Deze laakbare handeling van een demissionaire regering in een op de koop toe precaire situatie kan blijkbaar alleen een duivels karakter die het volk wil straffen ten uitvoer brengen.  

P.s. Aan een politieke leider aan wie vertrouwen is geschonken en naar wie hoopgevend wordt opgekeken: “no diki joe egi grebi”! Weet dat er politieke opponenten zijn met een duivelse inborst. “Me bar joe, no trowe joe integriteit te grabbel door niet aangegeven ontmoetingen met verloederaars”. “If you stand next to shit, after a while you will smell just like it”!                                                     

Frits Lalay

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: