Helpt Lionvest je tegen een bekeuring?

De politie zegt dat een Lionvest je nimmer kan beschermen tegen een bekeuring, omdat de essentiële diensten limitatief zijn opgenoemd in het presidentieel besluit op de Wet Uitzonderingstoestand. Gisteren werd op sociale media en via Whatsapp het bericht rondgestuurd waarin mensen werd aangeleerd om indien zij echt op straat moeten, eerst hun Lionvest aan te doen. In het bericht werd aangegeven dat men zich dan kon beroepen op het verlenen van hulp en dat zou hun een rechtvaardigingsgrond opleveren, waardoor zij gevrijwaard zouden worden van boeten. “Wij kunnen dan geen eigen interpretatie hieraan geven, dan wel die te rekken. Analogie is verboden”, aldus de politie. Op donderdag 18 juni 2020 is de boetelijst bij de overtredingen, zoals vastgelegd in de Wet Uitzondering toestanden, in een presidentieel besluit vervat. De boetes waarop steeds werd gewezen, zijn vastgesteld en vallen ver beneden de genoemde categorie 3, die een boete van maximaal SRD 25.000 betekent. De hoogste boete is vastgesteld voor het vervoeren van mensen op de openbare weg of te water. Voor deze overtreding wordt een boete van SRD 1500 opgelegd. Voor deelname aan het openbaar vervoer op de woensdag en zondag staat een boete van SRD 1000. Op deze dag zijn alle winkels en andere niet-essentiële diensten gesloten voor het publiek. Men mag alleen op straat als het noodzakelijk is, bijvoorbeeld een bezoek brengen aan een arts. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: