Full lockdown teruggebracht naar partiele lockdown

“De afgelopen weken hebben we een stijging gezien in het aantal actieve Covid-19 gevallen, van het aantal genezen-verklaringen en, helaas ook, van het aantal overledenen. Van hieruit condoleer ik alle nabestaanden met het grote verlies van hun dierbare”, zei president Desi Bouterse zaterdagavond in een verklaring op de televisie. De full lockdown’ maatregelen hadden tot doel om het zorgteam de kans te geven om besmettingshaarden te identificeren, zij die ziek werden te behandelen en om ongebreidelde verspreiding van het virus tegen te gaan. In de afgelopen 14 dagen is in beeld gebracht wat er gaande is.

De strategie was om het aantal besmettingen beheersbaar te houden. Een ongecontroleerde piek is tot dusverre voorkomen. Medisch gezien heeft de full lockdown dus zijn doel bereikt, namelijk de stijging van het aantal positieve gevallen heeft plaatsgevonden binnen in kaart gebrachte clusters. Met het verplicht thuisblijven, heeft het opsporen van contacten van besmette personen gemakkelijker kunnen plaatsvinden

Sociaal-maatschappelijk is er echter veel weerstand gekomen tegen de maatregelen, merkte de president op. Op de tijdstippen waarbij het publiek was toegestaan om de openbare weg te betreden, was er doorgaans een grotere toeloop van personen waar te nemen. De situatie van “total lockdown” heeft bij de samenleving een gevoel van “onnodig ongemak” teweeggebracht. In het bijzonder bij slecht en kleinbehuisde gezinnen, manifesteerde zich een opvallende toename van psychische en lichamelijke klachten.

Er is echter een wrange realiteit. De quarantaine- en isolatiecapaciteit bereiken hun piek. De zorgexperts geven aan dat de besmettingscijfers zullen blijven stijgen. Hieruit moeten wij helaas concluderen dat ook het aantal doden zal toenemen.

De bal ligt bij de burgerij

“Wij gaan hiermee naar een nieuwe fase. Covid -19 is in Suriname. De vraag is hoe gaan wij hiermee om? De bal ligt nu vooral bij u. We gaan de full lockdown versoepelen per zondag 21 juni.

De volgende maatregelen zullen gelden:

Maatregel 1: de totale lockdown wordt opgeheven met ingang van zondag 21 juni, vanaf 05:00 uur in de ochtend. Vanaf dit moment zal de beperking van bewegingsvrijheid weer gelden van 8.00 uur ’s avonds tot 5.00 uur in de ochtend.

Maatregel 2: bedrijven en organisaties kunnen wederom hun normale openingstijden aanhouden; met in achtneming van de sociale afstanden, handen wassen en mond- en neusbedekking dragen. Uiteraard rekening houdend dat eenieder om 8.00 uur ’s avonds weer thuis is. Hotels, casino’s, gebedshuizen, overdekte groenten-/ fruit-/ vlees- en vismarkten, bordelen en bars blijven gesloten.

Maatregel 3: overdekte sportscholen blijven gesloten. Indien sportactiviteiten in de open lucht worden georganiseerd, zal men de algehele hygiëne voorzorgsmaatregelen in acht moeten nemen. Contactsporten blijven verboden.

Maatregel 4: voor restaurants is de afhaal- en delivery service weer mogelijk.

Maatregel 5: bewoners van bejaarde- en kindertehuizen wordt toegestaan om bezoek te ontvangen; met dien verstande dat elke bewoner slechts 1 bezoeker per dag mag ontvangen.

Maatregel 6: binnenlandse vluchten van personen en goederen worden onder stringente richtlijnen toegestaan.

De samenscholing blijft gesteld op maximaal 5 personen.

Ondertussen zijn er nog Surinamers die gerepatrieerd moeten worden. Dit zal de komende periode onder dezelfde stringente maatregelen voortgaan.

Alle grenzen blijven gesloten. De operatie ‘Drin Dresi wakti Siki’ wordt gecontinueerd. De patrouilles op rivieren en bij controleposten te Stolkertsijver, Redi Doti, Stuwmeer en Krakka worden versterkt met immigratie-officieren.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: