Veel onduidelijk over wat wel en niet tot essentiële dienst behoort

De verscherpte lockdown heeft een nieuw dimensie toegevoegd aan het Covid-gebeuren: essentiële diensten. Wereldwijd is deze term gangbaar, echter de interpretatie daarvan is niet overal identiek. Zo hanteert Suriname haar eigen regels. Hierover is er nog veel onduidelijkheid in de samenleving. Wat zijn essentiële diensten?

Uitleg Europese Commissie over essentiële diensten

Op de website van de Europese Commissie is uitgerafeld wat exact tot de essentiële dienst gerekend kan worden. Een essentiële dienst omvat een algemeen belang waaraan specifieke openbaredienstverplichtingen zijn verbonden uit zowel de publieke als private sector. Zo rekent de Europese Commissie het openbaar vervoer, de postdiensten en gezondheidszorg als een essentiële dienst. In het Belgisch Staatsblad is onder meer opgenomen dat de media, journalisten en diensten van de communicatie ook tot de essentiële dienst behoren, evenals de diensten voor de afvalophaling en –verwerking, taxidiensten, universiteiten en hogescholen, handelszaken die gericht zijn op grondstoffen voor de agro-voedingsindustrie en visserij, justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn, dierenartsen, financiële sector, en begrafenisondernemingen.

Essentiële diensten in Suriname

Suriname hanteert een eigen interpretatie over wat essentiële diensten zijn. Zo is er al maanden geen openbaar vervoer. De scholen zijn gesloten, zelfs afstuderen is on hold gezet. Tal van supermarkten zijn gesloten ondanks het tot de essentiële dienst behoort. Dit zorgt voor veel ongerief, buurtbewoners moeten namelijk op zoek gaan waar ze hun dagelijkse benodigdheden kunnen vinden. Daar komt ook bij kijken dat burgers op aangegeven dagen van het Covid-team uit huis mogen gaan (lettersysteem). De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) heeft onlangs aan het ministerie van LLV gevraagd om een hulplijn in het leven te roepen waar landbouwers gedetailleerde informatie kunnen opvragen over de Covid-maatregelen. Dit geeft aan dat er nog veel onduidelijkheden zijn. De Boodschap maakt bekend dat onder andere poliklinieken en tandartsen (alleen spoedgevallen), apotheken, zorgverleners, supermarkten, bakkerijen, slagerijen, birtie winkri, petshops, servicestations, productiebedrijven met exportverplichtingen, import- en exportbedrijven, geldovermakingskantoren (geen cambio’s), vrije beroepen, callcenters, agrarische sector, geregistreerde taxibedrijven, en overheidskantoren en –instanties wel open mogen zijn na het verkrijgen van een individuele dispensatiebrief. De praktijk wijst echter uit dat er niet vanzelfsprekend een individuele dispensatiebrief wordt aangevraagd bij het Covid-team.

KSR   

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: