Van halte tot halte met de taxi

Deel 22

Uit nieuwsgierigheid werd langs enkele adressen gereden, die door meerdere personen zijn aangeduid als plaatsen waar het Coronavirus is opgedoken. Chauffeur: “Ik heb klanten in de buurt. Uit hun eigen mond heb ik vernomen dat het virus om zich heen heeft geslagen in de omgeving. Zij maken zich zorgen over hun gezondheid, hun leven. Waarom maakt u geen foto’s van de appartementcomplexen en huizen waar er dragers van het virus zijn aangetroffen?”

Medisch beroepsgeheim

Passagier: “Daar moeten wij voorzichtig mee zijn. Persoonsgegevens, medische informatie, adressen en of andere informatie over patiënten doorgeven, is zich op glad ijs begeven. Het gaat om meer dan privacy alleen. Het algemeen en individueel belang moet gediend zijn. In het algemeen wordt gerekend op waarborgen van de vrije toegang tot verlening van informatie, hulp en bijstand op het gebied van de gezondheidszorg. Dit, met inachtneming van het medisch beroepsgeheim.”

Recht op privacy

“Het individu heeft recht op privacy, vertrouwt erop dat de informatie die hij aan de hulpverlener verschaft niet zonder zijn toestemming of zonder dat de wet dat toestaat, voor andere doeleinden wordt gebruikt of aan anderen wordt verstrekt.”

Strafbaarheid

“Schending van het medisch beroepsgeheim is strafbaar. De hulpverlener dient te zwijgen over alles wat hem door de patiënt is toevertrouwd. Het gaat niet alleen om medische gegevens, maar ook om andere informatie die in de relatie tussen hulpverlener en de patiënt naar voren komt.”

Logisch gevolg

“De hulpverlener verstrekt daarom aan anderen dan de patiënt, geen gegevens over de patiënt. Zelfs met toestemming van de patiënt is de hulpverlener niet verplicht om te spreken. Het logisch gevolg is dat in het verlengde hiervan iedereen deze regel opvolgt.”

Paniek voorkomen

“Naam en adres noemen van personen die besmet zijn, kan tot paniek en andere toestanden leiden in de woonomgeving en op de werkplek. Men zou spoken kunnen zien waar zij niet zijn. Het beste wordt geacht om onopvallend met in achtneming van verschillende veiligheidsmaatregelen te werk te gaan.”

De mensen waarschuwen

Chauffeur: “Mensen die in buurten wonen of zijn geweest waar er besmette personen zijn geregistreerd, hebben, als ze weten wat er zich afspeelt, een waarschuwing en kunnen ze nog meer voorzorgsmaatregelen treffen. Uit verantwoordelijkheid zouden zij zichzelf in quarantaine kunnen plaatsen, als zij het gevoel hebben, dat zij zich bloot hebben gegeven aan het Coronavirus. Ik vind dat iedereen wie, wat en waar mag weten. Op de hoogte gesteld moet worden, om beter over zijn gezondheid en dat van anderen te waken.”

Gelukzoekers die pech hebben

“Ziet u dat blokgebouw van vijf verdiepingen, met op de begane grond een supermarket? Het gaat van mond tot mond dat de bewoners zijn afgevoerd om getest te worden op het virus en in verplichte quarantaine zijn geplaatst. Ik ben binnen geweest toen ik een klant boodschappen hielp sjouwen naar boven. Het is opgedeeld in tientallen appartementen, die worden bezet door personen die voornamelijk in het nachtleven en de goudindustrie hun geluk zoeken.”

Coronavirusrazzia’s

“Verderop in de straat is er nog zo’n enorm appartementenblok, dat ook afgegrendeld lijkt. Om de hoek staat een woonhuis dat is leeggehaald. Er zijn meerdere Coronavirusrazzia’s, als ik het zo mag noemen, gehouden in de buurt.”

Covid-19 deskundigen

Passagier: “Moet je die kasten zien. Het zijn grote woondozen met weinig en nogal kleine ramen. De gebouwen worden luchtgekoeld. De ventilatie laat veel te wensen over. En volgens Covid-19 deskundigen is de kans om het Coronavirus op te lopen in een gesloten ruimte groter dan in de openlucht.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: