Egoïsme of domheid?

Een bezorgde belanghebbende Paraan bevond zich in de stad en nam contact op met Dagblad Suriname om een zegje te doen over wateroverlast in het district.

Enorme schade

“De overstroming die onlangs heeft plaatsgevonden, heeft meerdere delen van het district blank gelegd. Delen van wegen zijn weggespoeld, bruggen kapotgeslagen. Het wassende water heeft fundamenten van woningen, verblijfplaatsen en andere opstallen ondermijnd. De materiele schade wordt enorm genoemd. Onder andere Colakreek, Bersaba, Berlijn werden getroffen.”

Meerdere oorzaken

“De wateroverlast wordt verweten aan de grote regentijd en aan het veranderend klimaat. Overwoekerde kreken en lozingen zouden ook bijdragen aan het probleem. Deze bevindingen kunnen waar zijn, maar het is overduidelijk dat menselijk gedrag in belangrijke mate medeverantwoordelijk is voor de ontregelde afvoer van overtollig water uit het gebied.”

 Problemen die niet gezien worden

“Er zijn oorzaken van het probleem die men niet ziet of niet wil zien. Door de veroveringsdrang van de mens zijn er handelingen gepleegd, die de natuurlijke waterloop en het afvoersysteem van overtollige water in het gebied hebben verstoord en het gaat zo maar door.”

Recreatieoorden rijzen uit de grond

“Para, het vakantieoord in Suriname, is synoniem voor natuurschoon. Er zijn in de laatste jaren steeds meer grote en kleine recreatieoorden bijgekomen. Er is enorm geïnvesteerd in de recreatie- en toeristische sector. Het district telt rond de 30 geregistreerde recreatieoorden en veel meer privé-oorden en bijtenverblijven van rijkelui, die voornamelijk in de stad wonen.”

Para zou geen Para zijn zonder haar bruin kreekwater

“Het natuurschoon van Para dankt de zaligheid van het frisse bruine kreekwater, zonder welke Para geen Para zou zijn. Het schone water dat wordt gefilterd door wit savannezand, verplaatst zich via een netwerk van zwampjes, kreken, gleuven boven- en ondergronds. Het gaat vrijwel overal om ondiep water.”

Geknoei

“Om goed te kunnen plonzen in het water hebben instanties, organisaties, bedrijven, eigenaren van vakantieoorden, privé-oorden en andere personen, egoïstisch gesleuteld en geknoeid aan de waterhuishouding van het gebied. Er werden grote kokers geplaatst, dammetjes en dijkjes opgeworpen, reservoirtjes aangelegd om voldoende water te hebben waarin gezwommen kan worden.”

Toegang tot water

“Aangenomen wordt dat het water onder de grond, in rivieren, meren, kreken en andere waterwegen en de toegang ertoe, behoort aan iedereen. Maar in Para schijnt het niet zo te zijn. Sinds jaren wordt er egoïstisch, naar eigen inzicht, ondeskundig willekeurig afgedamd en worden natuurlijke waterwegen omgelegd en geblokkeerd.  Het is een wildwest situatie. Eenieder denkt aan zijn eigen belang, comfort en genot.”

District- en ressortplannen

“Er bestaan district- en ressortplannen die, wachtende op uitvoering inmiddels al jaren in de la liggen. Het gaat dan om schoonmaakkreken. Over maatregelen tegen het ondoordacht indammen en knoeien aan de natuurlijke loop van het water wordt niet gedacht. Er wordt niet verder gekeken dan de neus lang is.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: