Onrust creëren in Suriname is onverantwoord

Op dinsdag 16 juni 2020 was de vergadering van het Centraal Hoofd Stembureau ( CHS). Tijdens deze vergadering is de definitieve uitslag de verkiezingen op 25 mei 2020 bekend gemaakt.

Totaal uitgebrachte stemmen in 2020: 274.714/ VHP is winnaar met 108.378 stemmen / NDP tweede met 65.862 stemmen. Het opkomstpercentage was 71,5 %. VHP heeft bij deze verkiezing 42.580 meer stemmen gehaald dan NDP. In 2015 had de NDP 117.308 stemmen en de VHP had 54.878 stemmen. Het totaal aantal uitgebrachte stemmen in 2015 was 259.030. Het opkomstpercentage was ca 73%. In 2015 had de NDP 62.430 meer stemmen dan de VHP.

De VHP is de grote winnaar van de verkiezingen 2020. De meerderheid van de Surinaamse bevolking heeft duidelijk aangegeven genoeg te hebben van de regering van Bouterse 1 en 2.

Het OKB ( Onafhankelijk Kies Bureau) o.l.v. mevrouw Jennifer Van Dijk – Silos  is vrijdag 19 juni a.s. aan zet om de verkiezingen bindend te verklaren. Op 29 juni 2020 wordt dan de nieuwe President van Suriname gekozen.

In Suriname en in Nederland zijn er aanhangers van de NDP, die de verkiezingswinst van VHP (nog) niet willen accepteren. Sommige mensen proberen onrust in de Surinaamse samenleving te creëren. De meerderheid van de Surinaamse bevolking keurt deze handelwijze van de onruststokers af. De mensen, die verdeeldheid onder de bevolkingsgroepen proberen te brengen, worden hierbij opgeroepen deze handelswijze achterwege te laten. In Suriname wil de bevolking op een vredige wijze met elkaar blijven leven.

Nu kort iets over de Surinaamse Nederlanders, die al tientallen jaren in Nederland wonen. De meeste Surinaamse Nederlanders wonen en werken naar tevredenheid in Nederland. De werkloosheid onder de Surinaamse Nederlanders is de afgelopen jaren flink toegenomen. Onderzocht zal worden wat de oorzaak is. De mensen die niet (kunnen) werken, moeten van een uitkering rondkomen. De Nederlandse overheid zorgt echter ervoor, dat deze mensen toch op een bepaald niveau kunnen blijven leven. Zij hebben recht op diverse toeslagen naast hun uitkering. Nederland staat bekend als een goede verzorgingsstaat. Er zijn heel veel mensen uit andere landen, die in Nederland willen komen wonen.

Een klein percentage van de Surinaamse Nederlanders klaagt over de witte Nederlanders. De klagers wonen en werken al tientallen jaren in Nederland. Deze mensen praten negatief over Nederland, maar willen tegelijkertijd niet weg uit Nederland. De vraag is dan: waarom willen deze mensen toch in Nederland blijven wonen? Het antwoord is: In Nederland is het veel beter geregeld dan in Suriname.

Dit artikel schrijf ik om de bevolking in Suriname te informeren en hen te vertellen de verhalen van sommige mensen in Suriname en in Nederland niet klakkeloos te geloven. De klagers moeten eerlijk vertellen wat hen in hun leven is overkomen en niet meteen alle witte Nederlanders de schuld te geven.

Wanneer iemand een slechte ervaring heeft (gehad) met een witte Nederlander betekent het niet dat alle witte Nederlanders slecht zijn. In elk land heb je goede en slechte mensen. Er zijn heel veel witte Nederlanders, die eerlijk en oprecht zijn.

Terug naar Suriname. De Surinaamse bevolkingsgroepen wonen en werken al tientallen jaren vredig met elkaar. De Surinamers weten hoe zij met elkaar omgaan. De Surinaamse Nederlanders zijn al een lange tijd weg uit Suriname en kunnen bepaalde zaken niet goed beoordelen. De meerderheid van alle bevolkingsgroepen in Suriname verwelkomen de heer Santokhi als de nieuwe President van Suriname. De heer Santokhi moet de kans krijgen om het land te besturen samen met zijn ministers. Indien de regering Santokhi faalt, dan zal bij de volgende verkiezing op 25 mei 2025 het volk voor een andere politieke partij kiezen. Het Surinaamse volk weet nu heel goed op welke wijze een regering beoordeeld moet worden.

Geen woorden, maar daden.

Dennis Lapar

Directeur van Stichting FinanceSuriname

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: