Stem kiezer landelijk 65% meer voor VHP dan NDP

VHP 45% groter dan Abop, PL en NPS samen

Het Centraal Hoofdstembureau heeft op dinsdag de resultaten voor de DNA bekend gemaakt. Noemenswaardige en zwaarwichtige bezwaren zijn er niet ingediend. Ook de DNA-plekken zijn bekendgemaakt. Overall genomen over de 10 kiesdistricten is de VHP robuust en sterk uit te bus gekomen. De VHP is nu de grootste politieke partij in Suriname en dat is bereikt onder voorzitterschap van Chan Santokhi. De VHP is van 8 zetels gegaan naar 20. Dat is een groei met 150%. We denken dat zo een explosieve groei niet vaak of misschien nooit in Suriname is vertoond. De VHP is de grote winnaar van de verkiezingen van 2020. De grote verliezer is de regeringspartij NDP. Die is met 38% afgenomen qua zetels. De partij HVB is weggevaagd en bestaat niet meer in DNA.  Paramaribo was lange tijd een aangelegenheid van de NDP en de NPS. In dit grootste kiesdistrict heeft nu de VHP de overhand genomen met ca 39.000 stemmen (afgerond) tegenover 29.000 stemmen van de NDP. Het krachtverschil is ca. 10.000 kiezers. Op een totaal van 116.000 kiezers die naar de stembus gingen in Paramaribo is het verschil 9 % van de actuele kiezers. De VHP kreeg ondersteuning van 34% van die  kiezers en de NDP 25%. Een goede derde in dit district is de NPS met 19% van de uitgebrachte stemmen. We zien dus dat de gap tussen de NDP en de NPS niet significant groot meer is. De NPS heeft de potentie om haar rug verder te rechten en de NDP in de komende verkiezing in te halen en de tweede partij in Paramaribo te worden. Een respectabele 4de plaats in Paramaribo is voor Abop die geen ruime aanhang in Paramaribo heeft. Deze partij verzekerde zich van 10 % van de uitgebrachte stemmen. Alleen deze 4 partijen stegen boven de 10.000 stemmen uit. Deze 4 partijen nemen samen 88% van de stemmen in Paramaribo. De PL bengelt onderaan in de rij van de nieuwe coalitiepartijen met ca 3.000 stemmen (2.5%). De nieuwe coalitie heeft samen 65.5 % van de stemmen in Paramaribo. Opvallend is dat de PL net met ca 100 stemmen groter is dan de HVB: alle twee partijen vissen min of meer in dezelfde vijver.

Ook in het tweede grootste kiesdistrict wordt de NDP gevloerd door de VHP. Dit district is een VHP-bolwerk gedurende enige tijd. Opvallend is dat het aantal kiezers tussen Paramaribo (116.000) en Wanica (71.000) niet ver uit elkaar ligt. De verhouding is ruw 11:7. Het aantal zetels is echter 17:7. Dat is dus wel behoorlijk scheef in het nadeel van de kiezer in Wanica. Deze scheve verhouding zorgt voor wantrouwen tegen het kiessysteem, voor conspiratietheorieën en voor tribale honkvastheid. De VHP neemt in Wanica een robuuste  58% van de stemmen voor haar rekening. De tweede grootste partij is de NDP  is op afstand 2de met ca. 11.000 stemmen (15%). Het verschil in Wanica is niet 10% zoals in Paramaribo maar 43%. De VHP is in Wanica 4 ½ maal groter dan de NDP. De derde partij hier is de PL met 11% van de stemmen en de vierde is de NPS met 7% van de stemmen. De PL is in dit district minimaal 7 maal groter dan de HVB. De HVB verschilt qua grootte niet veel van de BEP. De grootte van de PL kan vervormd zijn door de lijstverbinding, want bij Abop zijn 0 stemmen geteld. De PL is dus daadwerkelijk niet zo groot als de cijfers aangeven. De rest van de partijen heeft beneden de duizend stemmen. De nieuwe coalitie heeft in Wanica 76% van de stemmen. De VHP heeft nominaal 3.000 meer stemmen in Wanica dan in Paramaribo. Nominaal is de NDP 2 ½ maal groter in Paramaribo dan Wanica. De NPS is nominaal 5 keer groter in Paramaribo dan in Wanica.

We bekijken ook snel Nickerie. Daar stemde 60% van de kiezers voor de VHP. De steun van de kiezers in Nickerie was dus groter dan in Wanica. De NDP is hier de tweede grootste met 22% van de stemmen dus 2 ½ maal kleiner dan de VHP. De PL haalde hier 7% van de stemmen. De HVB is derde hier met ongeveer 5% van de stemmen en nog kleiner de NPS. Globaal bekeken is in Nickerie de NDP 2 maal groter dan de NPS. De kiezers in Coronie zijn tevreden met het beleid van de afgelopen 10 jaar en waarschijnlijk zijn ze als district en als burger ook vooruit gegaan. Opvallend is het district Saramacca waar het krachtverschil tussen de VHP en de NDP niet te groot is (verhouding aantal stemmen 5:3). De van oorsprong VHP-district is niet zo populair in Saramacca als in Wanica en in Nickerie. De ondersteuning in Saramacca voor de VHP is 47% en voor de NDP 28%. De ondersteuning in Saramacca is toch nog meer in Saramacca dan in Paramaribo voor de VHP. Opvallend is dat de PL (4%) in Saramacca kleiner is dan de HVB (6%).

In Commewijne is de VHP (43% van de kiezers) 2 maal groter dan de NDP  (24%). In Commewijne is de PL het populairst (20%) dan alle districten..

In Sipaliwini en Brokopondo gingen 15.793 personen naar de stembus, waarvan 600 (4%) voor de VHP stemde. De NPS is met 1057 stemmen (7%) bijna 2 maal groter dan de VHP in deze 2 districten. In Para heeft de VHP tegengas gegeven (13% van de stemmen), maar de kiezer vindt veel meer dat hij/zij vooruit is gegaan tijdens deze regering. De NDP kreeg dus 40% van de stemmen en de NPS 15%. We zien dat de NDP een meerderheid aan stemmen heeft in Coronie en nog net niet in Sipaliwini. Opvallend is dat de arbeiderspartij (een voormalige NF-partner) landelijk niet eens 1000 stemmen haalde op het totaal van 274.000 stemmen, oftewel een zeer magere 0,3% van de stemmen. Er is dus duidelijk geen appetijt voor een arbeiderspartij en dat is mondiaal bekeken uniek voor een ‘labour party’. Er is totaal geen vertrouwen in de leiders van deze partij en de partij zelf. DA’91 haalde 0,2 % van de stemmen. Deze partijen met kader zijn goed voor het sociaal-activisme.  

Overall kreeg de VHP ca 108.300 stemmen, de enige partij die de ton stemmen passeerde. Daarna volgt de NDP met ca. 65.800 stemmen. Dat maakt dat de VHP landelijk 65% groter is dan de NDP, 4 keer groter dan de Abop, 3 keer groter dan de NPS en 6 ½ keer groter dan de PL. Het aantal stemmen dat de VHP heeft behaald landelijk (ca. 108.300) is 45% (33.400 stemmen) meer dan het gezamenlijk aantal stemmen van de Abop (25.900), PL (16.600) en de NPS (32.400) namelijk 74.900.  Bovenstaande cijfers maken duidelijk dat het politiek landschap na de verkiezingen van 2020 is veranderd.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: