Covid-19 en losbandigheid

Het onderstaande is niet geschreven met de bedoeling om enige groep onaangenaam te zijn of om onderscheid te maken. De laatste Covid-19 persconferentie waar de cijfers zijn bekendgemaakt, hebben veel helderheid in deze situatie van deze pandemie in Suriname gebracht. Het zijn gegevens waarmee de regering meer te werk moet gaan, maar we weten niet of de regering dat wel aan het doen is. Want wat blijkt? Er is wel degelijk tot nu toe in de plotselings stijging van de infecties sprake van een zekere patroon. De concentraties althans de bronnen van massa-infecties liggen in het oosten, dus het is Frans Guyana gerelateerd en de bronnen liggen in het zuiden althans de Brazilianen hebben dat ding meegenomen en in Paramaribo Noord verspreid. De mensen uit het oosten belanden veelal in Paramaribo Zuid en gaan ook naar het binnenland. Daar begint het virus dan te verspreiden. We hebben gezien dat de oorzaak van besmettingen wanneer we kijken naar de plotselinge stijging niet ligt in het westen, dus er is niet veel dreigend gevaar vanuit Guyana. Deze ontwikkeling was al door maatschappijkenners voorspeld. Er zijn gemeenschappen en regio’s in Suriname waar een apathie bestaat tegen alles wat uit ‘foto’ (Paramaribo) komt. Er is geen begrip voor de mensen uit het stedelijk gebied. Er is een afkeer tegen regels. Men is gewend om de politie aan te vallen en allerlei dingen over de politie te zingen. Men is gewend ook over strafbare zaken als roven en moorden allerlei liederen te maken. Zo hebben de bootsmannen van Marowijne duidelijk op tv gezegd dat ze voor euro’s bereid zijn om ook besmette personen naar Suriname te vervoeren. Dat is open en bloot op de tv gezegd. De regering heeft daarop niet ingegrepen. We zien in het stedelijk gebied dat een deel van de bewoners zeer agressief gedrag vertoont, ook wanneer ze erop gewezen wordt dat ze met een mond- en neusbedekking naar buiten moeten komen. En dat ze de anderhalve tot 2 meter in acht moeten nemen. Dan wordt men brutaal, totdat een winkelier dreigt om deze gasten weg te sturen. Consumenten zijn bang om deze stoere mannen en vrouwen aan te spreken. Ze staan in de buurten waar ze geconcentreerd wonen ook dicht op elkaar bier te drinken voor de winkels. Dus men gaat op en neer naar Frans Guyana, brengt het virus naar het binnenland of Paramaribo Zuid en Wanica en verspreid het virus onder de familieleden en vrienden in de buurten waar men op elkaar woont. De buurten zijn allemaal opgenoemd door de deskundige die de cijfers laatst heeft gepresenteerd. Het kind moet wel bij de naam worden genoemd: het blijkt dat behoorlijk veel leden uit de oostelijke en binnenlandgemeenschappen moeite hebben om zich te houden aan de Covid-19 regels. Ook in gemengde buurten doet men opzettelijk en provocerend geen mond- en neusbedekking op. Men gaat dicht op andere mensen staan en kijkt neerbuigend en uitdagend naar deze medeburgers. Wanneer deze gasten dan worden aangesproken – en daarvoor moet je naar deze gasten enige seconden kijken – dan ontstaat er een levensgevaarlijk probleem. Want, men is geneigd om met de handen te wapperen of een mes te trekken. We hebben al eerder gesteld dat delen van de bevolking nog een behoorlijke heropvoeding nodig hebben. Ook moet niet worden onderschat dat door de oorlog in de jaren ’80 een deel van de bevolking gewoon ongeschoold en ongeletterd is. Deze mensen doen veelal wat ze willen, en ze zijn in principe door niets en niemand meer aanspreekbaar. We zien dat de oorspronkelijke bevolkingen van Wanica en Paramaribo, zich wel degelijk aan de regels hebben gehouden, vooral na de laatste lockdown, maar ook hier zijn er gevallen waar de regels niet in acht worden genomen. Zo worden er in de straatjes en steegjes in Wanica nog feestjes gevierd in de avond  met luid muziek die mijlenver te horen is. Alcohol vloeit rijkelijk te oordelen naar het luid meezingen en niet zelden is er dan de ontaarding in vechtpartijen. Dat gebeurt nog steeds. De feestjes kunnen nergens gerapporteerd worden omdat niemand weet wie tegen deze situaties op moet treden. Dus een bron heeft te maken met het oosten van het land. Dit deel van ons mooi land is een wild west. Elke orde die de regering heeft en zal willen brengen leidt en zal leiden tot rellen en protesten. De lokale leiders aldaar inclusief de mensen van de Abop en de NDP die durven niet om hun gebied te ordenen. Zo is iedereen blij, maar niet blijkt dat het oosten in het land een zwakke schakel is. Het oosten bestaat uit zwakke burgers die niet kunnen bijdragen aan het welvarend maken van een land, ook niet van het land Suriname. De ontwikkeling loopt behoorlijk achter op de rest van de bevolking. Op de korte termijn weten we niet hoe je dit, dus verstand bijbrengen dat totaal afwezig is, moet oplossen. Op de lange termijn moet een heropvoeding over enkele jaren in het gebied komen met een centrale rol voor onderwijs. Voor de Covid-19 pandemie hebben we dus de pech van het oosten van het land.

Dan hebben we de andere wildwest en dat is van de Brazilianen. Ook hier hebben regeringen de zaak laten liggen en hebben deze vreemdelingen, die ook niets met Suriname te maken hebben, hele wijken en delen van het binnenland gekoloniseerd. De Braziliaanse ambassade draagt niet bij aan de ordening maar lijkt zo nu en dan zelfs in te grijpen als de Surinaamse regering de wildwest wil aanpakken. De Braziliaanse garimpeiros hebben nooit rekening gehouden met Suriname, ze hebben ook nooit in enige mate bijgedragen aan geen enkele sector in Surinamer, zelfs niet in de culturele sector. Het zijn gewoon illegale kolonisten die neerkijken op Suriname, hier de boel vernietigen en alle goud wegdragen naar Suriname. Tegen deze gasten moet de Surinaamse regering ook optreden, want nu merken we hoe levensgevaarlijk ook deze losbandigheid is. De uitbreiding van Covid-19 in Suriname heeft te maken met losbandigheid, losbandige regio’s, zwakke burgers, onderontwikkeling en ook criminaliteit. De Surinaamse regering zit met de handen in het haar. Inmiddels hebben we 6 doden te betreuren. We lijken te gaan naar de 500 en de 1000 cases.            

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: