Uitslag verkiezingen vastgesteld door CHS

Vandaag heeft het Centraal Hoofdstembureau op de openbare zitting in Sana Budaya de uitslag van de verkiezingen vastgesteld.

Aan de zetelverdeling zoals die eerder reeds bekend was is niets veranderd, en alle assembleeleden zijn nu als gekozen verklaard.

De VHP heeft zoals eerder bekend werd 20 zetels, NDP 16, ABOP 8, NPS 3, BEP 2 en PL 2. Binnen twee weken, de datum is reeds vastgesteld op 29 juni, zullen de gekozen DNA-kandidaten moeten bewilligen.

Vrijdag is er nog de openbare vergadering van het OKB om bekend te maken of de verkiezingen op DNA- en ressortniveau bindend kunnen worden verklaard. Intussen is ook bekend dat Eugene van der San formeel bezwaar heeft aangetekend tegen de verruiming van de stembustijden die op 25 mei werd gehanteerd.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: