Su Lockdown Nowtu biedt informele sector helpende hand

“Twee dagen geen eten, daar brak mijn hart van”

Het valt niet te ontkennen dat iedereen de gevolgen van het Coronavirus voelt. De harde klappen vallen ook bij de mensen, die zich kunnen rekenen tot de informele sector. Su Lockdown Nowtu is een burgerinitiatief, erop gericht om deze groep de helpende hand te bieden. Samen met Meredith Essed nam Tessa Sendar het initiatief voor deze actie. Sendar noemt Cynthia McLeod, Roue Verveer, Meredith Essed en Jessie Doorson, die tot de groep behoren, die zich willen inzetten om het leed te helpen verzachten. De groep zal zich richten op Paramaribo en een beperkt deel van respectievelijk Wanica en Commewijne, vanwege de beperkte distributie tot nog toe. Sendar heeft altijd al motivatie gehad om mensen te willen helpen. Ze noemt als voorbeeld het zoeken van personen in Nederland, die medicijnen konden meenemen voor de mensen die dat in Suriname nodig hadden, als een van de zaken die zij eerder op touw heeft gezet. Sendar merkte al gauw dat de gevolgen van de lockdown voor bepaalde groepen nijpender waren dan men zou kunnen vermoeden en benadrukt dat zij niet alleen, maar in teamverband opereert. “Bepaalde personen zaten soms tot twee dagen zonder eten, en daar brak mijn hart van.” Dit motiveerde Sendar om naar een oplossing te zoeken en belandde zij bij de Stichting People Helping People. Bij deze stichting was Sendar zelf een mentor, waarbij zij mensen begeleidde bij sollicitatiegesprekken, budgetteren en andere ondersteunende zaken. “Aangezien ik de goede intenties van de oprichter van Stichting People Helping People, Jessie Doorson, ken, heb ik mijn voorstel met haar besproken.” Doorson bleek bereid om ondersteuning te verlenen en stelde de infrastructuur van de stichting, waaronder de rekeningen, beschikbaar. “Het zou anders te lang duren”, licht Sendar toe. Ook schrijfster Cynthia McLeod hoefde niet lang na te denken om mee te helpen aan dit initiatief. De auteur van onder andere ‘Hoe duur was de suiker’ stelde haar rekeningen in Nederland ten behoeve van Su Lockdown Nowtu beschikbaar. Hierna kwam Roue Verveer erbij en met Jurgen Raymann worden gesprekken gevoerd om de brug te slaan met SU4SU.

Overzicht

Sendar merkt op dat er momenteel verschillende personen met initiatieven zijn, waardoor het groter publiek niet precies weet wie wat doet. “Wij willen daarom alles helpen inzichtelijk te maken door de initiatieven bij elkaar te brengen en in blokken te verdelen.” Alles wat te maken heeft met medische zaken gaat naar SU4SU, en alles wat valt onder voedselpakketten gaat naar Stichting People Helping People, samenvallend onder de paraplunaam Su Lockdown Nowtu. De 5 leden mikken erop dat de hulp via kortere lijnen de hulpbehoevenden bereikt. “Ik kan mij niet voorstellen dat we in Suriname wonen en dat mensen een paar dagen niet hebben gegeten”, merkt Sendar op. “Onze maatschappij is veel te klein om dit soort situaties te hebben.”

Misbruik

“De hulp stroomt ondertussen binnen, maar veel mensen weten niet hoe ze gestructureerd moeten helpen.” Behalve de inzet voor het opzetten van een goede structuur, is het ook de bedoeling om te voorkomen dat individuen misbruik maken van de goedheid van de mens. “We moeten het wantrouwen dat er leeft onder mensen ontzenuwen en mensen laten zien dat er nog steeds personen zijn die bereid zijn om anderen op een correcte manier te helpen waar ze kunnen.”

Veiligheidskleppen

Van de binnengekomen gelden zullen de standen worden bekendgemaakt. Sendar geeft aan dat transparantie belangrijk is. Ook zullen we aangeven waar de betalingen naar toe gaan en welke huishoudens pakketten hebben gehad. Een boekhouder is bereid gevonden om net zoals ieder ander op vrijwillige basis alles bij te houden. Een hele administratie is opgesteld om op weekbasis te kunnen zien aan welke families pakketten zijn verstrekt. Betalingen zullen digitaal gedaan worden en aan de firma Fernandes is gevraagd om de groente- en fruitboeren te betalen, waarna Su Lockdown Nowtu de factuur ontvangt.

De organisatie beraadt zich momenteel om ook niet geregistreerde daklozen te helpen. “Op nog nader vast te stellen locaties in de stad, zal er eten aan deze doelgroep worden uitgedeeld”, aldus Sendar.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: