(Onder)ministerie van Diasporazaken: zeker doen!!!

Het CHS zal vandaag zijn verdict over de ruim 3 weken geleden gehouden verkiezingen bekend maken. De verwachting is dat het OKB de verkiezingen bindend zal verklaren. Indien dat gebeurt, zullen een aantal conclusies, definitief over de verkiezingen worden getrokken. Ten eerste zal duidelijk zijn dat de kiezers de coalitie onder aanvoering van de NDP hebben afgewezen. De NDP is een relatief nieuwe partij, maar de exponenten daaruit stammen uit de tijd van de militaire dictatuur. Het gedachtegoed is radicaal en heeft nooit tot politieke stabiliteit en economische en sociale vooruitgang geleid. De NDP-regeringen voldoen aan een zeker radicaal ideologisch gedachtegoed, maar daar houdt het ook op. Deze politiek is herhaaldelijk gebleken niet in staat te zijn om de Staat Suriname te loodsen in het moderne tijdperk. Suriname herbergt een uitgebuite natie, maar het volk kent geen vijanden. De vijanden die de NDP-regeringen maakt en de deuren die zij met een klap dichtgooien, zijn niet tot heil van het Surinaamse volk dat eerder gelooft in bruggen dan in muren. De NDP-regeringen bouwen muren en bruggen die leiden naar moerassen en woestijnen. Suriname is een kleine mogendheid met een kleine bevolking. De staat is gezegend met veel natuurlijke rijkdommen, maar dat is in geen opzicht een garantie voor een goede toekomst voor het volk. De nadruk moet verschoven worden van natuurlijke hulpbronnen naar onderwijs. Er zijn teveel Surinamers die door het leven gaan met slechts een glo-papiertje op zak. Deze burgers zijn veelal aan te treffen onder de gelederen van de NDP. Het denkvermogen is op een laag niveau. Zo bouw je geen land op. De komende regering zal waarschijnlijk na 10 jaar ook het veld moeten ruimen, maar niet voor de NDP. Er zal zich over 10 jaar een middenblok hebben aangediend als een alternatief. Over 10 jaar zullen de moderne politici van Suriname zich aan ons presenteren en het politieke zeggenschap verwerven. Het zal betekenen de opkomst van milieupartijen, sociaaldemocratische partijen, liberale partijen, arbeiderspartijen en middenklasse partijen. Zo gaan de cyclussen in de politiek en in de tweede termijn maakt het niet meer uit of je goed of slecht bent omgegaan met het vertrouwen dat het electoraat in jouw heeft gesteld. Het is mogelijk dat partijen die niet tegen verandering zijn, samenwerkingsverbanden smeden met nieuw middenpartijen. Een partij die getoond heeft om snel te veranderen, ongelooflijk snel, is de VHP.

De verwachtingen voor de komende jaren zien er goed uit. Suriname heeft zware economische lasten. De VN Economische Commissie Latijns Amerika en het Caribisch Gebied heeft enkele dagen terug gepleit door het kwijtschelden van schulden door de landen die een grote schuldenlast hebben. Suriname behoort nu wel tot deze landen, ‘dankzij’ het onnodige leengedrag van deze regering. De schulden die Suriname heeft zal nu en op termijn moeten worden afbetaald. Er is nu een bijna criminele stijging van voedselprijzen aan de gang in de winkels. De komende regering gaat de sociale malaise niet binnen een week kunnen oplossen. Maar de nieuwe coalitie heeft het kader, de ervaring en de discipline wel in huis om een goed economisch beleid op poten te zetten. Dat zal wel binnen een jaar zorgen voor rust in de economie en op de valutamarkt. De huidige coalitie is wel in staat om rust te brengen op de valutamarkt en de prijzen van goederen beheersbaar te houden. Er zal in de DNA veel obstructie zijn vanuit de NDP naar de plannen en het beleid van de coalitie. Maar de regering moet goed de planning op gang brengen. We voorspellen ook een heel goede, een veel betere samenwerking, tussen de nieuwe regering en Planbureau. We voorspellen ook dat vanaf al de tweede helft van het eerste jaar de concrete plannen voor productie op gang zullen komen. We denken ook dat met de internationale financieringsinstituten een heel goede samenwerking op gang zal komen.

In de samenwerking met de EU en via Nederland kan veel voordeel ontstaan voor Suriname. De verschillende ministeries in Suriname hebben in de afgelopen 10 jaren niet kunnen samenwerken met counterparts in Nederland. Binnen de VN-organen wordt Suriname steeds aangeraden om door de gedeelde geschiedenis, de wetgeving en de taal, de samenwerking te zoeken met Nederland. De voorzitter van de VHP is heel vaak in Nederland geweest en dat geeft aan dat hij de relaties met Nederland kan normaliseren. De Surinaamse bevolking in Suriname is ca 576.000 en in Nederland is dat 380.000. We hebben een enorme diaspora in Nederland. Die diaspora kan helpen om versneld de relaties met Nederland te normaliseren. De relatie met Nederland dient niet hersteld te worden omdat dit land zaken in Suriname zal herstellen. Die relatie is van belang zodat het kader in de regering kan samenwerken met Nederlandse deskundigen. Secundair kunnen ontwikkelingsprogramma’s worden uitgevoerd die ten goede kunnen komen van de bevolking in de rurale gebieden, bij de inheemsen en tribale volken, op het gebied van onderwijs en volksgezondheid, op het gebied van mensenrechten en democratie, op het gebied van landbouw en veeteelt en op het gebied van sport. Ook moet er veel meer business komen tussen de twee landen. Alhoewel er hier en daar wantrouwen is jegens de diaspora, blijven het onze familieleden. De bevolking van Suriname is te klein om dit land tot ontwikkeling te brengen. Doordat de diaspora in Nederland zo groot is (3:2) is de invoering van de dubbele nationaliteit een zaak die op de agenda moet komen. Ook het visumvrij reizen of een laagdrempelig visum dat online kan worden gekocht moet op de agenda komen. In elk geval is in de samenwerking met Nederland heel veel te halen en is de taal heel erg belangrijk voor de communicatie. De nadruk moet niet liggen op baar geld, maar op het kader en expertise dat in Nederland wel aanwezig is, ook onder onze gelederen. Een ministerie van Diasporazaken of ten minste een onderministerie bij Buza (met een directoraat Diasporazaken) is zeer zeker de moeite waard. Ergens in de regeerperiode 2020-2025 zou het goed zijn als de Surinaamse president op staatsbezoek gaat naar Nederland en dat de Nederlandse premier of de koning ook op staatsbezoek komt.    

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: