“Met de buitenlandse pers moet je concreet communiceren”

Surinaaamse politici zouden beter moeten zijn afgestemd op de buitenlandse pers. De bekende politicoloog en communicatie expert Glenn Truideman deelt zijn expertise op het gebied van enkele zaken in de omgang met de buitenlandse pers. “Als we met de buitenlandse pers communiceren moeten wij er rekening mee houden dat de journalisten in het buitenland een ander referentiekader hebben” stelt Truideman. Een andere beleving, andere waarden en normen zorgen voor een andere kijk naar de wereld. In specifieke situaties zorgt het verschil in refentiekader voor accent verschillen. In Suriname wordt met een groter vizier naar zaken gekeken, omdat er ook een scala aan uitdagingen zoals op economisch gebied liggen die moeten worden opgelost. “Je moet er dus op bedacht zijn dat een buitenlandse journalist slechts naar het antwoord van een beperkte en tevens concrete situatie zoekt. Er wordt gezocht naar een antwoord dat past binnen zijn of haar referentiekader”. Ook het antwoord dat gegeven wordt moet concreet zijn. Truideman geeft aan dat zowel Amerikanen als Nederlanders op zoek zijn naar antwoorden die niet voor meedere interpretaties mogelijk zijn. “De antwoorden moeten ondubbelzinnig zijn”. Dit verschilt bijvoorbeeld met een Chinees die niet zo direct wil zijn. “Via allerlei omhalen en beleefdheden komt hij wel aan het juiste antwoord” licht Truideman toe. Bij communicatie speelt dus ook van belang met welke cultuur je te maken hebt.

Stopwoorden

Truideman maakt verder duidelijk dat ruis in de communicatie ook kan optreden bij het gebruik van stopwoorden. Hij geeft het voorbeeld van het woord ‘ja’. Als iemand steeds het woord ‘ja’ gebruikt dan kan de journalist dit opvatten als een ja in de betekenis van een bevestiging terwijl de spreker dat helemaal niet bedoelde. Als iemand tijdens een interview zegt ‘Ja, ik moet er even over nadenken’ dan wil dat niet zeggen dat hij bevestigend heeft geantwoord. Politici moeten altijd op hun woorden letten. Mocht een politicus zich verspreken tijdens een gesprek met een lokale journalist dan kan vanwege het zelfde referentiekader de zaak nog naar de juiste proporties worden getrokken. Om elk misverstand echter te voorkomen, adviseert Truideman om van ieder interview een draft of concept te vragen voordat het wordt gepubliceerd. “Want als je het concept mag inzien dan kan je nog bepalen of je er akkoord voor geeft”. De communicatiespecialist geeft daarbij aan dat mocht de journalist daar geen medewerking aan willen verlenen dat het interview dan ook niet doorgaat.

RB 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: