Diaspora Nederland

DIASPORA  DAY

De politieke partijen die de nieuwe regering zullen vormen (VHP-ABOP-NPS-PL), willen DIASPORA NEDERLAND ook betrekken bij de ontwikkeling van Suriname. De Nederlandse afdelingen hebben in een recent persbericht te kennen gegeven voortaan gezamenlijk op te trekken en dat communicatie en overleg cruciaal zijn om samen besluiten te nemen die de band tussen diaspora en Suriname zullen versterken. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Suriname heeft een speciale “Afdeling Diaspora” ingesteld om de gestelde doelen te bereiken en uit te voeren.

Diaspora vertegenwoordigers Nederland zeggen dat er nu ongeveer 380.000 mensen van Surinaamse afkomst in Nederland wonen en dat Nederland gerekend wordt tot de vijfde economie van de wereld. Dan moeten wij ons voorstellen wat een potentieel aan kennis, kunde en kapitaal de Surinaamse diaspora in Nederland in zich herbergt.

Diaspora Nederland mag onmiddellijk starten Suriname te ondersteunen om snel uit de crisis te geraken. Er is crisis in alle sectoren. Er moeten  dringend investeringen gepleegd worden in de producte-export sector.  Het aantrekken van kapitaalkrachtige bedrijven uit Nederland, E.U landen, Turkije, die in Suriname productie-bedrijven opzetten, produciteparken, industrieparken, grondstof verwerkingsbedrijven, voedselverwerkingsbedrijven,  glasfabriek, veeteeltbedrijven, agrarische fruit-tuinbouw bedrijven en alzo de export en werkgelegenheid bevorderen.

Project-dossiers met kant en klare financiering klaarmaken en aan de Surinaamse regering ter uitvoering aanbieden.  Goedkoop investeringskapitaal aanboren bij de Nederlandse-Belgische fondsen, E.U.-fondsen en Europese Investeringsbank speciaal voor ACP-landen.

De agrarische sector duurzaam tot ontwikkeling brengen met exportbevordering. Kwaliteitsvoedsel produceren middels samenwerking met Nederlandse en Belgische universiteiten, o.a. Gent, Wageningen, Delft.

ADRON-onderzoekscentrum zaaizaad rijst  Nickerie ombouwen tot een onderzoek-, productie- en opleidings-instituut met een topkwaliteit laboratorium voor de voedselvoorziening.

Grondstof-verwerkingsbedrijven opzetten en zorgdragen voor goedkope en optimale vervoers-transport mogelijkheden.

Bevordering van meer toerisme Nederland en Suriname.  Diaspora Nederland maak een project-dossier klaar en geef ze op Diaspora Day, 25 november a.s.  aan de Surinaamse ambasadeur in Nederland af.

Voorts zijn er voor Diaspora-Nederland tal van mogelijkheden om bruikbare goederen naar Suriname te zenden,  o.a.  COVID-medische apparatuur, mondkapjes, ziekenhuisbedden, rolstoelen, schoolmeubilair, computers  enz… De VHP beschikt reeds over een zeer ruime opslagloods alwaar de goederen centraal kunnen worden opgeslagen.

Kortom: diaspora Nederland: start the job; Suriname is waiting !

Leendert Doerga

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: