CODE RED: SCENARIO IN SET

Het moet mij van het hart, dat ik nimmer had verwacht dat zo een grote groep van mijn landgenoten nog in staat was om nuchter en in landsvoordeel hun stem uit te brengen.  Ondanks het feit dat ik wist hoe hard velen hebben gewerkt tijdens de campagne voor een betere toekomst voor ons nageslacht. Ook had ik niet kunnen bevroeden dat er nog een heroïsche groep landgenoten bestond, die dwars door etniciteiten eensgezind, onbevreesd en onwrikbaar in het NIS zouden overnachten. De hardgrondige dank aan deze helden van Suriname!

Reeds decennia lang heb ik moeten aanschouwen hoe een grote groep landgenoten seniel achter bejaarde figuren aanloopt die hebben bewezen niet de morele status te bezitten om waarachtige ontwikkeling te bewerkstelligen. Deze ervaring had mij de moed in de schoenen doen zinken. Het geëtaleerde resultaat van de stembusgang en het samengaan van verscheidene etniciteiten in de strijd voor een betere toekomst, heeft met een herboren gevoel van hoop, vitaliteit en motivatie mijn hart vervult.  Wij merken op, zoals reeds in het artikel “Het is feest tralala” is gekenschetst, dat de figuren die ons land het opschrift van junk status hebben opgeplakt er alles aan zullen doen om in het zadel te blijven. Te samen met de covid situatie worden allerhande scenario’s in werking gezet. Figuren die de spot dreven met de beweging “wij zijn moe” probeerden klaarblijkelijk zelf een “wij zijn moe scenario” voor de telling van Paramaribo op te zetten. Is het mislukt om naar het vorige model van die zogenoemde miskleun die van DC naar minister werd gecompenseerd te frommelen? Is hierna geprobeerd om op een manier die indruist tegen wettelijke regelingen protest aan te tekenen? Toen duidelijk werd dat bakzeil zou worden gehaald, werd het oude verroeste wapen van dreiging ingezet. Dit door een figuur, die door ouderdom bijna overal opgezwollen lijkt te zijn, behalve waar die dat graag zou willen. “Luister noh awpa tigri, deng egi mati fu joe taigi joe keba about when tiger get old, dus hori joe rustig en no meki fu joe srefi wan spotpopkji”! En niemand gaat wat kunnen verkopen, want “joe seri alla sani keba, srefi a nen fu wi kondre”! En wij zullen niet toestaan dat “no wan komende pres sa lever sma uit san vernietig mi kondre, mi pikin toekomst nanga mi afo owrudey! Na dja ini a srefi doti joe abi fu pai na paimang fu na fuka san joe poti tapu wi! De gedoodverfde toekomstige leiders mogen weten dat “mi ne go tai bere terwijl deng vloek san hebi mi libi e tan onaangeroerd en libi ini vrijheid en weelde”! “Anders deng kan donder op bifo deng tek sturoe”! “Deng sama san fuka mi kondre nanga mi kondremang no kan de mi mati, a nai woko”! “Da mi mag de haatdragend ma ni ne njang…! Aan de gedoodverfde leiders: “it’s not always right to seek revenge, but it’s also not always right to forgive”!                                                                                                            

P.S. Het is al genoegzaam naar voren gebracht dat het covid management team enkele essentiële competenties mist, dus “help u zelf” door additioneel kader aan te trekken. Sluit u de toestroom van Brazilianen en dirigeer ze terug met alle ten dienste staande middelen. Vele landgenoten zijn nog niet doordrongen van het gevaar en leed dat covid- 19 met zich meebrengt. “Oen bari deng sma sang e bondru e zuip, nanga ne hori deng na preventie regels”. Beleidsmakers, “sma e pina ernstig ini a situatie fu covid en nanga san joe tjari deng: efu joe no mang sreka a tori dai har a dan, dat na a model”!  Hulde aan die leden van de korpsen die actief betrokken zijn in de strijd en vooral het verplegend personeel die in benauwde pakken slachtoffers uit hun leed moeten helpen met het in gevaar brengen van eigen leven!                                                                                                                                              

Frits Lalay

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: