‘We moeten de mensen voeden met positiviteit’

Over de situatie, waarbij de wereld en ook Suriname naarstig op zoek zijn naar een oplossing voor het Corona-drama, is er nog steeds geen pasklaar antwoord. Socioloog Fidelia Graand-Galon vertelt dat de mens werkt vanuit zijn of haar referentiekader en zoekt naar gelijksoortige situaties. “Wanneer iets nieuw is, ontstaan er allerlei suggesties totdat er een stabiele situatie optreedt. In de periode dat die stabiliteit nog niet is opgetreden, zullen verschillende deskundigen hun zienswijze en ervaring delen met de samenleving. Graand-Galon merkt op dat vaak ook de actuele zaken worden vergeleken met situaties in het buitenland, “die we in bepaalde gevallen willen kopiëren”. Zij wijst erop dat elke situatie uniek is. “Binnen de sociologie wordt gewerkt met hoe mensen iets beleven, hun belevingswereld speelt een belangrijke rol. Mensen zijn op een bepaald moment gewend om zaken op een bepaalde manier te beleven, maar op het moment dat er iets nieuw is, dan ontstaan er andere processen”, licht de socioloog toe.

Geen zelfmoord

Recentelijk uitte voedseltechnoloog Ricky Stutgard zijn bezorgdheid dat op het moment dat mensen door een total lockdown niet meer uit huis kunnen, er spanningen en zelfs zelfmoorden kunnen optreden. Graand-Galon is het, kijkend naar de Marroncultuur, daar niet mee eens. “De Marronsamenlevingen leven al in een soort lockdown. Er zijn geen uitgaansgelegenheden, waarbij mensen bijvoorbeeld naar de bioscoop kunnen gaan in het binnenland”, onderbouwt Graand-Galon. In de gemeenschappen van Marrons en Inheemsen komt zelfmoord desondanks praktisch niet voor, beargumenteert Graand-Galon. Dit voorbeeld van de mensen in het binnenland werpt volgens haar juist de vraag op hoe het komt dat mensen, die geïsoleerd leven, nagenoeg geen zelfmoorden kennen. “Er zijn gezinnen die in een klein huis met veel kinderen wonen en leven van wat hun kostgrond oplevert. En die levensstijl kunnen ze jaar in jaar uit volhouden.” Het gaat om de mindset, zegt de socioloog. Graand-Galon vindt dat we nu geen zaken moeten aanhalen, die mensen kunnen beïnvloeden. Wat de mensen nu nodig hebben, is positiviteit.

In andere Surinaamse groepen komt het ook voor dat mensen vrij geïsoleerd op buitenplaatsen wonen. “Je hebt mensen van allerlei bevolkingsgroepen, die op ‘pranasi’s’ wonen en welke vermakelijkheden hebben die mensen daar?”, vraagt Graand-Galon. De socioloog ontkent het fenomeen niet, maar wijst er ook op dat het nooit de oplossing is, omdat familieleden achterblijven met allerlei bijkomstig leed. “Zelfmoord is geen oplossing. Je brengt je familieleden in de problemen.”

Trinidad

Graand-Galon noemt Trinidad, waar zij Suriname vertegenwoordigd heeft als ambassadrice. “Daar heb je 1.3 miljoen inwoners, terwijl Suriname 33 keren groter is. De mensen hebben daar ook een lockdown gehad. Graand-Galon deelt daarom de mening niet dat een lockdown zelfmoorden tot gevolg heeft.

Oplossing
Mensen zouden deze tijd moeten gebruiken om meer tijd aan het gezin en de familie te besteden. Ze noemt het voorbeeld van een vader, die nu meer tijd heeft voor zijn kinderen en verrast is van de positieve manier hoe de kinderen hem nu zien, nu hij de hele dag creatief bezig is met de kinderen. “De vader vertelde dat de baby nu lacht als hij hem ziet.” Graand-Galon vertelt dat dit komt, omdat de man nu meer tijd met zijn gezin doorbrengt. De socioloog wijst erop dat een lockdown niet leuk is, maar noodzakelijk is voor onze gezondheid. Als advies geeft ze verder mee dat mensen nu de tijd hebben om zaken te onderzoeken door te lezen of naar goede programma’s te kijken. “Probeer iets te ontdekken”, zegt Graand-Galon tot slot.

RB


error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: