Reactie VHP voorzitter naar aanleiding van berichtgeving BNR

VHP voorziter, Chan Santokhi, betreurt het ten zeerste dat de journalist Roelof Hemmen van BNR oneigenlijke conclusies heeft verbonden aan hetgeen hij heeft gezegd in het interview met hem hedenochtend.

Gevraagd naar de uitlevering van een Surinamer, heeft de VHP voorzitter slechts aangegeven wat de procedure is voor uitleveringen in het algemeen en de rol van het Openbaar Ministerie en de Rechterlijke Macht in deze.

Op geen enkel moment heeft de VHP voorzitter gesuggereerd of gezegd dat hij openstaat voor uitlevering van een Surinamer, in dit geval de persoon van de zittende President. Het is bekend dat Surinamers, volgens de bestaande wetgeving niet uitgeleverd kunnen worden.

De VHP betreurt dat deze Nederlandse journalist gemeend heeft onjuiste conclusies te verbinden aan een interview welke gericht was op het aangeven van de noodzaak tot verbetering van de relaties.

VHP voorzitter: “Ons land kampt met zoveel andere problemen van financieel-economische en maatschappelijke aard en de aandacht van de VHP gaat daar naar toe. Op basis van de stembus uitslag wordt thans eensgezind gewerkt aan een sterke coalitie, welke in de afgelopen dagen maatschappelijke organisaties heeft geconsulteerd in voorbereiding van het regeerprogramma. Ik doe een beroep op elke Surinamer om door deze verkeerde berichtgeving niet afgeleid te worden van het doel om een beter Suriname te creëren.”

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: