Beroep zijdens de VMS

De Vereniging van Medici in Suriname (de VMS) ondersteunt hierbij als beroepsgroep de verklaring van 4 politieke partijen, waarin geëist wordt dat er spoedig een definitieve uitslag van de verkiezingen komt.

Zoals een ieder weet, bevindt ons land zich in een ernstige financieel-economische crisis, als gevolg waarvan met name ook de Gezondheidszorg in een diep dal is beland, hetgeen nog eens als extra klemmend wordt ervaren door de thans heersende COVID-19 pandemie, waarvan wij de gevolgen dagelijks letterlijk en figuurlijk aan den lijve voelen.

Wij kunnen ons als land nu absoluut geen tijdverlies meer permitteren, er staat veel te veel in de Zorg op het spel. Wij doen hierbij dan ook een dringend beroep op de desbetreffende autoriteiten/verantwoordelijken om het daarheen te leiden dat er zo snel mogelijk kan resp. zal worden overgegaan tot het verbindend verklaren van de verkiezingsuitslagen en vervolgens met voortvarendheid een nieuwe regering zal worden geïnstalleerd. Zulks opdat zo snel mogelijk juist ook de ernstige problemen in de Zorg kunnen worden aangepakt, hetgeen tot dusver in onvoldoende mate is gebeurd ondanks de talrijke reeds meerdere malen geuite noodkreten vanuit Zorgland!

Paramaribo, 8 juni 2020

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: