Riad Nurmohamed: Installatie nieuw parlement moet volgens de wet, het kan zonder feest!

In gesprek met Dagblad Suriname zegt herkozen VHP- parlementariër Riad Nurmohamed dat de Grondwet duidelijk is dat binnen 30 dagen nadat de leden van De Nationa­le Assemblée zijn gekozen, het parlement geïnstalleerd moet worden. Artikel 66 van de grondwet is duidelijk, stelt hij. Het moet geen probleem zijn.

Artikel 66

Nurmohamed geeft aan dat de wet zegt. Uiterlijk binnen 30 dagen nadat de leden van De Nationale Assemblée zijn gekozen, komt dit orgaan in vergadering bijeen onder voorzitterschap van het oudste lid in jaren en bij verhindering of ontstentenis door telkens het op één na oudste lid. In deze vergadering onderzoekt De nationale Assemblée de geloofsbrieven van haar nieuwe leden en beslist over de geschillen, welke aangaande die geloofsbrieven of de verkiezing zelf opkomen, één en ander volgens regels door de wet te stellen. Indien er meerdere leden zijn die in aanmerking zouden kunnen komen voor aanwijzing als oudste lid, beslist het lot wie van hen als de fungerende voorzitter optreedt.

Het kan zonder feest

Nurmohamed stelt dat op de eerste vergadering een commissie van 5 tot 7 personen bijeenkomt. Alle documenten van de gekozen leden worden in een dossier geplaatst. Die commissie gaat dan de stukken onderzoeken. De vergadering vindt in de grote zaal plaats. “Het is van belang dat die vergadering voortgang vindt volgens de wet. Er heerst een wereldwijde pandemie, maar dat mag geen belemmering zijn. Hoe sneller het werk opgepakt wordt des te beter. Alle personen dienen met personal protection equipment te komen. Mondkapjes en handhygiëne en social distance dienen in acht genomen te worden.  Bij de beëdiging is alleen de voorzitter, het gekozen lid en eventueel een geestelijke nodig. Het hoeft geen feest te zijn. Er hoeven geen mensen uitgenodigd te worden. Maar het kan wel.  Het werk moet gedaan worden. Suriname snakt naar verandering”, aldus Nurmohamed.

SAM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: